TIN DỰ BÁO GIÓ MẠNH, SÓNG LỚN TRÊN VÙNG BIỂN PHÍA ĐÔNG BẮC KHU VỰC BẮC BIỂN ĐÔNG

TIN DỰ BÁO GIÓ MẠNH, SÓNG LỚN TRÊN VÙNG BIỂN PHÍA ĐÔNG BẮC KHU VỰC BẮC BIỂN ĐÔNG

1. Hiện trạng đã qua

     Khối không khí lạnh ở phía Bắc đang tăng cường yếu lệch Đông.
2. Dự báo diễn biến trong 24h tới

Thời điểm dự báo

Vùng biển ảnh hưởng

Gió mạnh

Độ cao sóng

Cấp gió

 (cấp Bô-pho)

Hướng

Độ cao (mét)

Hướng

Đêm 13/11

Vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông

Cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động.

Đông Bắc

2,0-3,5m

Đông Bắc

Ngày 14/11

Vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông

Cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động.

Đông Bắc

2,0-4,0m

Đông Bắc

3. Cảnh báo

    Đêm 14/11, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2,0-4,0m.

4. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

5. Dự báo tác động:

    Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

    Tin phát tiếp theo lúc 04h00 ngày 14/11.

 

Tin phát lúc: 16h00