Weather Quang Ninh

Current weather
Update : 22h 04/10/2023
 • Temperature
  : 29°C
 • Weather
  : Đêm có mây
 • Humidity
  : 86
 • Wind
  : Gió đông đông bắc - tốc độ: 1 m/s

Forecast for next 10 days

Thursday 05/10/2023
33°C
26°C
Có mây, ngày không mưa
Friday 06/10/2023
33°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Saturday 07/10/2023
33°C
26°C
Có mây, không mưa
Sunday 08/10/2023
32°C
24°C
Có mây, không mưa
Monday 09/10/2023
32°C
23°C
Có mây, không mưa
Tuesday 10/10/2023
33°C
24°C
Có mây, không mưa
Wednesday 11/10/2023
32°C
24°C
Có mây, không mưa
Thursday 12/10/2023
32°C
23°C
Có mây, không mưa
Friday 13/10/2023
32°C
24°C
Nhiều mây, không mưa
Saturday 14/10/2023
32°C
24°C
Nhiều mây, không mưa

Temperature chart for the past 10 days