Weather Quang Ninh

Current weather
Update : 22h 26/03/2023
 • Temperature
  : 20°C
 • Weather
  : Đêm nhiều mây
 • Humidity
  : 87
 • Wind
  : Gió đông bắc - tốc độ: 1 m/s

Forecast for next 10 days

Monday 27/03/2023
21°C
21°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Tuesday 28/03/2023
21°C
18°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Wednesday 29/03/2023
23°C
18°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thursday 30/03/2023
23°C
19°C
Có mây, có mưa rào
Friday 31/03/2023
24°C
21°C
Có mây, không mưa
Saturday 01/04/2023
29°C
23°C
Có mây, không mưa
Sunday 02/04/2023
32°C
24°C
Có mây, không mưa
Monday 03/04/2023
32°C
24°C
Có mây, không mưa
Tuesday 04/04/2023
29°C
23°C
Có mây, không mưa
Wednesday 05/04/2023
26°C
20°C
Có mây, có mưa rào

Temperature chart for the past 10 days