Weather Quang Ninh

Current weather
Update : 22h 17/09/2021
 • Temperature
  : 27°C
 • Weather
  : Đêm có mây
 • Humidity
  : 93
 • Wind
  : Gió bắc đông bắc - tốc độ: 1 m/s

Forecast for next 10 days

Saturday 18/09/2021
29°C
24°C
Nhiều mây, có mưa dông
Sunday 19/09/2021
29°C
25°C
Nhiều mây, có mưa dông
Monday 20/09/2021
29°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Tuesday 21/09/2021
29°C
25°C
Nhiều mây, có mưa dông
Wednesday 22/09/2021
30°C
24°C
Nhiều mây, có mưa dông
Thursday 23/09/2021
28°C
24°C
Nhiều mây, có mưa dông
Friday 24/09/2021
30°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Saturday 25/09/2021
30°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Sunday 26/09/2021
31°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Monday 27/09/2021
31°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông

Temperature chart for the past 10 days