Weather Quang Ninh

Current weather
Update : 19h 28/06/2022
 • Temperature
  : 30°C
 • Weather
  : Đêm có mây
 • Humidity
  : 80
 • Wind
  : Gió nam đông nam - tốc độ: 2 m/s

Forecast for next 10 days

Wednesday 29/06/2022
33°C
28°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông
Thursday 30/06/2022
31°C
27°C
Nhiều mây, có mưa dông
Friday 01/07/2022
31°C
27°C
Nhiều mây, có mưa dông
Saturday 02/07/2022
31°C
27°C
Nhiều mây, có mưa dông
Sunday 03/07/2022
29°C
25°C
Nhiều mây, có mưa dông
Monday 04/07/2022
29°C
25°C
Nhiều mây, có mưa dông
Tuesday 05/07/2022
32°C
26°C
Nhiều mây, có mưa dông
Wednesday 06/07/2022
33°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thursday 07/07/2022
32°C
28°C
Có mây, có mưa rào và dông
Friday 08/07/2022
31°C
29°C
Có mây, có mưa rào và dông

Temperature chart for the past 10 days