Weather Viet Tri

Current weather
Update : 7h 25/10/2021
 • Temperature
  : 20°C
 • Weather
  : Nhiều mây, không mưa
 • Humidity
  : 96
 • Wind
  : Gió đông bắc - tốc độ: 1 m/s

Forecast for next 10 days

Tuesday 26/10/2021
26°C
18°C
Có mây, không mưa
Wednesday 27/10/2021
26°C
17°C
Có mây, không mưa
Thursday 28/10/2021
26°C
17°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Friday 29/10/2021
25°C
16°C
Nhiều mây, có mưa dông
Saturday 30/10/2021
25°C
17°C
Nhiều mây, không mưa
Sunday 31/10/2021
26°C
17°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Monday 01/11/2021
27°C
19°C
Có mây, có mưa rào
Tuesday 02/11/2021
27°C
20°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Wednesday 03/11/2021
26°C
19°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Temperature chart for the past 10 days