Weather Kon Tum

Current weather
Update : 7h 25/10/2021
 • Temperature
  : 21°C
 • Weather
  : Mây thay đổi, trời nắng
 • Humidity
  : 80
 • Wind
  : Gió đông bắc - tốc độ: 1 m/s

Forecast for next 10 days

Tuesday 26/10/2021
28°C
20°C
Có mây, không mưa
Wednesday 27/10/2021
23°C
20°C
Nhiều mây, có mưa to
Thursday 28/10/2021
27°C
20°C
Có mây, có mưa rào và dông
Friday 29/10/2021
27°C
19°C
Có mây, có mưa rào
Saturday 30/10/2021
28°C
20°C
Có mây, có mưa rào
Sunday 31/10/2021
29°C
21°C
Có mây, không mưa
Monday 01/11/2021
29°C
20°C
Có mây, không mưa
Tuesday 02/11/2021
31°C
21°C
Có mây, không mưa
Wednesday 03/11/2021
30°C
20°C
Có mây, không mưa

Temperature chart for the past 10 days