BẢN TIN NHẬN ĐỊNH XU THẾ KHÍ HẬU TỪ THÁNG 01 ĐẾN THÁNG 12/2022

BẢN TIN NHẬN ĐỊNH XU THẾ KHÍ HẬU TỪ THÁNG 01 ĐẾN THÁNG 12/2022

                NHẬN ĐỊNH XU THẾ KHÍ HẬU TỪ THÁNG 01 ĐẾN THÁNG 12/2022
1. Hiện tượng ENSO
    Dự báo khả năng ENSO sẽ tiếp tục duy trì ở trạng thái La Nina trong khoảng bốn, nămtháng đầu năm 2022, sau đó chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực trung tâm Thái Bình Dương (khu vực Nino3.4) có khả năng tăng dần và nhiều khả năng chuyển sang trạng thái trung tính vào các tháng giữa đến cuối cuối năm 2022.
2.Nhận định khí hậu khu vực Việt Nam
2.1. Nhận định xu thế khí hậu từ tháng 01-6/2022
- Xoáy thuận nhiệt đới (XTNĐ) và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm
Từ tháng 01/2022 đến giữa tháng 5/2022, bão/ATNĐ ít có khả năng hoạt động trên khu vực Biển Đông. Từ nửa cuối tháng 5 đến tháng 7/2022 có khả năng xuất hiện bão/ATNĐ trên khu vực Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến các tỉnh phía Bắc nước ta.
Mưa dông trái mùa có khả năng xuất hiện ở vùng ven biển miền Tây Nam Bộ trong tháng 02-3/2022 với lượng không lớn. Mùa mưa có khả năng đến sớm trên khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, tuy nhiên lượng mưa có xu hướng thấp hơn TBNN ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vào thời kỳ mùa mưa (tháng 6-7/2022). Khả năng cao xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, sét, lốc, mưa đá trên phạm vi toàn quốc trong những tháng chuyển mùa.
    - Nhiệt độ, rét đậm-rét hại, nắng nóng
Tháng 01-4/2022, nhiệt độ trung bình trên phạm vi cả nước phổ biến thấp hơn TBNN khoảng từ 0-0,50C; riêng Tây Nguyên và Nam Bộ tháng 02/2022 ở mức xấp xỉ TBNN. Tháng 5/2022 nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ TBNN. Tháng 6/2022 nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn từ 0-0,50C so với TBNN cùng thời kỳ. Trong các tháng đầu mùa hè tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng có xu hướng xuất hiện tương đương với TBNN nhưng không gay gắt và kéo dài.
Các đợt rét đậm, rét hại xuất hiện chủ yếu trong tháng 02/2022, cần đề phòng khả năng xảy ra băng giá ở khu vực núi cao trong thời kỳ này. Thời kỳ tháng 02-3/2022 thời tiết ẩm ướt, hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù gia tăng so với trung bình cùng kỳ ở khu vực Bắc Bộ; trong khi đó, ít có khả năng xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt vào đầu mùa Hè (tháng 4, tháng 5) ở Bắc Bộ và Trung Bộ.
- Lượng mưa
+ Khu vực Bắc Bộ:
Tháng 01-02/2022, có nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn với TLM phổ biến từ 10-20mm/tháng, riêng vùng núi phía Bắc có mưa và mưa rào với TLM phổ biến từ 30-60mm. Tháng 3-5/2022, TLM phổ biến cao hơn từ 10-20% so với TBNN. Tháng 6/2022 TLM phổ biến xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.
+ Khu vực Trung Bộ:
Khu vực Bắc Trung Bộ: Từ tháng 01-4/2022 TLM phổ biến cao hơn từ 10-20% so với TBNN. Tháng 5-6/2022, TLM phổ biến xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.
Khu vực Trung và Nam Trung Bộ: Từ tháng 01-5/2022, TLM phổ biến cao hơn từ 10-20% so với TBNN. Tháng 6/2022, TLM phổ biến xấp xỉ so với TBNN.
+ Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ:
Tháng 01-3/2022, Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ phổ biến ít mưa, riêng khu vực ven biển miền Tây Nam Bộ có mưa rào cục bộ với TLM cả thời kỳ khoảng từ 20-40mm. Từ tháng 4-5/2022, TLM phổ biến cao hơn từ 10-30% so với TBNN. Tháng 6/2022, TLM phổ biến ở mức thấp hơn từ 10-20% so với TBNN cùng thời kỳ.
2.2. Nhận định xu thế khí hậu từ tháng 7 đến tháng 12/2022
- Nhiệt độ: Nhiệt độ khu vực Việt Nam và các vùng lân cận trong thời kỳ từ tháng 7 đến tháng 9/2022 có xu hướng xấp xỉ so với TBNN và có xu hướng cao hơn một ít so với TBNN trong thời kỳ từ tháng 10 đến tháng 12/2022.
- Lượng mưa: Lượng mưa khu vực Việt Nam và các vùng lân cận có xu hướng cao hơn từ tháng 7 đến tháng 9/2022, riêng khu vực Nam Bộ lượng mưa có xu hướng thấp hơn so với TBNN. Thời kỳ từ tháng 10 đến tháng 12/2022, tại các tỉnh thuộc Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế lượng mưa có xu hướng thấp hơn so với TBNN, trong khi đó các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận và các tỉnh thuộc Tây Nguyên và Nam Bộ lượng mưa có xu hướng cao hơn TBNN.
- XTNĐ và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm: Số lượng XTNĐ hoạt động trên khu vực Tây bắc Thái Bình Dương và lân cận Biển Đông có xu hướng xấp xỉ TBNN. Trong nửa cuối năm 2022, XTNĐ trên Biển Đông sẽ hoạt động theo đúng quy luật khí hậu, vào thời kỳ đầu mùa bão sẽ xuất hiện ở khu vực Bắc Biển Đông và sau đó dịch chuyển dần xuống khu vực Giữa và Nam Biển Đông trong những tháng cuối năm. Đề phòng những cơn bão mạnh có hướng di chuyển phức tạp.
Dự báo số lượng XTNĐ trong năm 2022 hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta có khả năng ở mức tương đương so TBNN (TBNN khoảng từ 12-14 cơn, ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền khoảng từ 4-6 cơn), ảnh hưởng trực tiếp đến Bắc Bộ trong khoảng thời gian từ tháng 7-9 và ở khu vực Trung Bộ từ tháng 9-11/2022.
Trong các tháng nửa cuối năm 2022 đề phòng gió mạnh trên biển do tác động của XTNĐ và gió mùa Tây Nam ở vùng biển Giữa và Nam Biển Đông và không khí lạnh trong tháng 11-12 ở khu vực Biển Đông. Ngoài ra, tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, sét, lốc, mưa đá trên phạm vi toàn quốc.
Tóm lại, dự báo khí hậu năm 2022 có một số nét chính như sau: XTNĐ có khả năng xuất hiện trên khu vực Biển Đông phù hợp với quy luật khí hậu; số lượng XTNĐtrên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta có xu hướng tương đươngso với TBNN; nửa đầu mùa (tháng 6-9) XTNĐ sẽ tập trung ở khu vực Bắc và Giữa Biển Đông và có khả năng ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; vào thời kỳ nửa cuối mùa (từ tháng 9-11) sẽ tập trung ở khu vực Giữa và Nam Biển Đông và ảnh hưởng nhiều đến khu vực Trung Bộ.
Tổng lượng mưa 6 tháng đầu năm 2022 có xu hướng xấp xỉ đến cao hơn TBNN; Trong 6 tháng cuối năm 2022 lượng mưa có xu hướng gia tăng trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt mưa nhiều hơn so với trung bình ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vào tháng 7-9/2022 và từ tháng 9-11/2022 ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ. Nhiệt độ trung bình các tháng trong năm 2022 có xu hướng xấp xỉ đến thấp hơn TBNN, riêng các tháng cuối năm có xu hướng ở mức xấp xỉ đến cao hơn TBNN cùng thời kỳ. Nắng nóng ở các khu vực có khả năng xuất hiện muộn hơn so với trung bình và có khả năng không gay gắt, kéo dài.
Trong năm 2022, các hiện tượng thời tiết, khí hậu thường vẫn có khả năng có những biến động mạnh nên cần lưu ý đề phòng bão mạnh, có hướng di chuyển phức tạp, mưa lớn cục bộ, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm khác trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt trong các tháng mùa mưa bão năm 2022. 

Chi tiết tin