Dự báo thời tiết biển - Ngày và đêm 02/12/2023

 • Bắc Vịnh Bắc bộ

  Có mưa vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km.
  Gió đông bắc cấp 5, ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Sóng cao 2,0 - 3,0m.

 • Nam Vịnh Bắc Bộ

  Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió đông bắc cấp 5, ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Sóng cao 2,0 - 3,5m.

 • Quảng Trị đến Quảng Ngãi

  Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng cao 3,0 - 5,0m.

 • Bình Định đến Ninh Thuận

  Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió đông bắc cấp 5; riêng vùng biển Ninh Thuận có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Sóng cao 2,0 - 3,5m.

 • Bình Thuận đến Cà Mau

  Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng cao 2,0 - 3,5m.

 • Cà Mau đến Kiên Giang

  Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió đông bắc đến đông cấp 4-5. Sóng cao 1,0 - 2,0m.

 • Bắc Biển Đông

  Có mưa vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km.
  Gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng cao 4,0 - 6,0m.

 • Quần đảo Hoàng Sa

  Có mưa vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km.
  Gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng cao 3,0 - 5,0m.

 • Vùng Giữa Biển Đông

  Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió đông bắc cấp 5; riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng cao 3,0 - 5,0m.

 • Vùng Nam Biển Đông

  Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió đông bắc cấp 4-5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7-8 Biển động. Sóng cao 2,0 - 3,5m.

 • Quần đảo Trường Sa

  Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió đông bắc cấp 4-5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7-8 Biển động. Sóng cao 2,0 - 3,5m.

 • Vịnh Thái Lan

  Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió đông bắc đến đông cấp 3-4. Sóng cao 0,5 - 1,5m.