Dự báo thời tiết biển - Ngày và đêm 21/07/2024

 • Bắc Vịnh Bắc bộ

  Ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.
  Tầm nhìn xa : Từ 4-10km.
  Gió đông đến đông bắc cấp 5. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

 • Nam Vịnh Bắc Bộ

  Ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.
  Tầm nhìn xa : Từ 4-10km.
  Gió tây bắc đến tây cấp 5. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

 • Quảng Trị đến Quảng Ngãi

  Có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.
  Tầm nhìn xa : Từ 4-10km.
  Gió tây nam cấp 5. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

 • Bình Định đến Ninh Thuận

  Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.
  Tầm nhìn xa : Trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió tây nam cấp 5; riêng phía Nam cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Sóng cao 2,0 - 3,5m.

 • Bình Thuận đến Cà Mau

  Có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.
  Tầm nhìn xa : Từ 4-10km.
  Gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6; riêng vùng biển Bình Thuận cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng cao 2,0 - 4,0m.

 • Cà Mau đến Kiên Giang

  Có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.
  Tầm nhìn xa : Từ 4-10km.
  Gió tây nam cấp 4. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

 • Bắc Biển Đông

  Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.
  Tầm nhìn xa : Trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió mạnh cấp 6-7, riêng phía Tây sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Sóng cao 2,5 - 4,5m.

 • Quần đảo Hoàng Sa

  Có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.
  Tầm nhìn xa : Từ 4-10km.
  Gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Sóng cao 2,0 - 4,0m.

 • Vùng Giữa Biển Đông

  Có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.
  Tầm nhìn xa : Từ 4-10km.
  Gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh. Sóng cao 2,0 - 4,0m.

 • Vùng Nam Biển Đông

  Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.
  Tầm nhìn xa : Trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió tây nam cấp 5; riêng vùng biển phía Tây cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Sóng cao 2,0 - 3,0m.

 • Quần đảo Trường Sa

  Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.
  Tầm nhìn xa : Trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió tây nam cấp 5; riêng vùng biển phía Tây cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Sóng cao 2,0 - 3,5m.

 • Vịnh Thái Lan

  Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.
  Tầm nhìn xa : Trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió tây nam cấp 4-5. Sóng cao 1,0 - 2,0m.