Dự báo thời tiết - Đêm 2 và ngày 03/12/2022

 • Hà Nội

  Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.
  Nhiệt độ thấp nhất từ : 13-15 độ
  Nhiệt độ cao nhất từ : 20-22 độ

 • Phía Tây Bắc Bộ

  Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.
  Nhiệt độ thấp nhất từ : 13-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.
  Nhiệt độ cao nhất từ : 18-21 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 24-26 độ

 • Phía Đông Bắc Bộ

  Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.
  Nhiệt độ thấp nhất từ : 12-15 độ, vùng núi 10-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ.
  Nhiệt độ cao nhất từ : 19-22 độ, vùng núi 17-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 15 độ

 • Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

  Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; Phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  Nhiệt độ thấp nhất từ : Phía Bắc 15-18 độ, phía Nam 18-21 độ.
  Nhiệt độ cao nhất từ : Phía Bắc 20-23 độ; phía Nam 23-25 độ

 • Đà Nẵng đến Bình Thuận

  Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.
  Nhiệt độ cao nhất từ : 26-29 độ

 • Tây Nguyên

  Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ.
  Nhiệt độ cao nhất từ : 26-29 độ

 • Nam Bộ

  Có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.
  Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ