BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ HẬU THỜI HẠN THÁNG TRÊN PHẠM VI TOÀN QUỐC (Từ ngày 11/01 -10/02/2024)

BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ HẬU THỜI HẠN THÁNG TRÊN PHẠM VI TOÀN QUỐC (Từ ngày 11/01 -10/02/2024)

Dự báo xu thế khí hậu thời hạn tháng thời kỳ từ 11/01-10/02/2024
- Nhiệt độ trung bình: Trên toàn quốc, nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn so với TBNN từ 1,0-2,00C, có nơi cao hơn 2,00C.
- Lượng mưa: Trong thời kỳ từ 11/01-10/02/2024, TLM tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, phổ biến cao hơn từ 10-20mm; riêng khu vực Tây Bắc Bộ cao hơn từ 20-30mm so với TBNN. Tại khu vực Trung Bộ TLM thấp hơn từ 10-20mm, riêng khu vực Quảng Nam đến Khánh Hòa thấp hơn từ 20-40mm so với TBNN cùng thời kỳ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ít mưa.
 

Chi tiết tin