BẢN TIN NHẬN ĐỊNH XU THẾ KHÍ HẬU TỪ THÁNG 7/2021 ĐẾN THÁNG 6/2022

BẢN TIN NHẬN ĐỊNH XU THẾ KHÍ HẬU TỪ THÁNG 7/2021 ĐẾN THÁNG 6/2022

Dự báo khả năng trạng thái ENSO sẽ tiếp tục duy trì ở pha trung tính nhưng vẫn nghiêng về pha lạnh trong hầu hết các tháng của nửa cuối năm 2021, thậm chí có thể duy trì tình trạng này cho tới những tháng đầu năm 2022; Đến khoảng các tháng đầu mùa hè năm 2022 có khả năng SSTA có xu hướng tăng dần, nhưng vẫn duy trì trong trạng thái trung tính của hiện tượng này.

Xu thế chung trong nửa cuối năm 2021, xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta có xu hướng xấp xỉ so với TBNN, khả năng hoạt động nhiều trong các tháng cuối năm 2021 và tập trung ở khu vực Trung Bộ và phía nam. Nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc có xu hướng cao hơn TBNN, tuy nhiên trong các tháng của mùa Đông năm 2021-2022 nhiệt độ có xu hướng từ xấp xỉ đến thấp hơn so với TBNN. Trong 6 tháng đầu năm 2022 lượng mưa có xu hướng xấp xỉ đến cao hơn TBNN, đặc biệt trong giai đoạn các tháng mùa khô đầu năm 2022 tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có thể xuất hiện các đợt mưa trái mùa.

(Chi tiết xem file đính kèm)

Chi tiết tin