Thời tiết Vĩnh Long

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 19h 19/01/2022
 • Nhiệt độ
  : 27°C
 • Thời tiết
  : Đêm nhiều mây
 • Độ ẩm
  : 76
 • Hướng gió
  : Gió nam tây nam - tốc độ: 2 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 19/01/2022
 • Nhiệt độ
  : 26°C
 • Độ ẩm
  : 60
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 19/01/2022
 • Nhiệt độ
  : 22°C
 • Độ ẩm
  : 79
 • Hướng gió
  : tốc độ: 3m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ năm 20/01/2022
32°C
24°C
45%
 78°%
2m/s
Có mây, ngày không mưa
Thứ sáu 21/01/2022
33°C
22°C
 53°%
2m/s
Có mây, không mưa
Thứ bảy 22/01/2022
33°C
23°C
 4°%
2m/s
Có mây, không mưa
Chủ nhật 23/01/2022
33°C
23°C
 20°%
Có mây, không mưa
Thứ hai 24/01/2022
33°C
23°C
 49°%
Có mây, không mưa
Thứ ba 25/01/2022
33°C
23°C
 84°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ tư 26/01/2022
33°C
23°C
 82°%
Có mây, không mưa
Thứ năm 27/01/2022
33°C
23°C
 59°%
Có mây, không mưa
Thứ sáu 28/01/2022
32°C
23°C
 49°%
Có mây, không mưa
Thứ bảy 29/01/2022
33°C
22°C
 49°%
Có mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua