Thời tiết Vĩnh Long

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 19h 26/03/2023
 • Nhiệt độ
  : 30°C
 • Thời tiết
  : Đêm có mây
 • Độ ẩm
  : 70
 • Hướng gió
  : Gió nam đông nam - tốc độ: 4 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 26/03/2023
 • Nhiệt độ
  : 24°C
 • Độ ẩm
  : 92
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 26/03/2023
 • Nhiệt độ
  : 24°C
 • Độ ẩm
  : 90
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ hai 27/03/2023
35°C
25°C
45%
 20°%
3m/s
Ít mây, ngày nắng nóng
Thứ ba 28/03/2023
34°C
24°C
 100°%
4m/s
Có mây, không mưa
Thứ tư 29/03/2023
34°C
25°C
 98°%
4m/s
Có mây, không mưa
Thứ năm 30/03/2023
33°C
24°C
 41°%
Có mây, không mưa
Thứ sáu 31/03/2023
33°C
24°C
 29°%
Có mây, không mưa
Thứ bảy 01/04/2023
34°C
24°C
 20°%
Có mây, không mưa
Chủ nhật 02/04/2023
34°C
25°C
 10°%
Có mây, không mưa
Thứ hai 03/04/2023
34°C
25°C
 31°%
Có mây, không mưa
Thứ ba 04/04/2023
34°C
25°C
 47°%
Có mây, không mưa
Thứ tư 05/04/2023
34°C
25°C
 47°%
Có mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua