TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT, SỤT LÚN ĐẤT DO MƯA LŨ HOẶC DÒNG CHẢY TRÊN KHU VỰC CÁC TỈNH TỪ PHÚ YÊN ĐẾN BÌNH THUẬN VÀ KHU VỰC TÂY NGUYÊN

TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT, SỤT LÚN ĐẤT DO MƯA LŨ HOẶC DÒNG CHẢY TRÊN KHU VỰC CÁC TỈNH TỪ PHÚ YÊN ĐẾN BÌNH THUẬN VÀ KHU VỰC TÂY NGUYÊN

Chi tiết tin