Thời tiết Tiền Giang

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 19h 17/09/2021
 • Nhiệt độ
  : 26°C
 • Thời tiết
  : Đêm có mưa rào
 • Độ ẩm
  : 90
 • Hướng gió
  : Lặng gió
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 17/09/2021
 • Nhiệt độ
  : 30°C
 • Độ ẩm
  : 67
 • Hướng gió
  : tốc độ: 3m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 17/09/2021
 • Nhiệt độ
  : 26°C
 • Độ ẩm
  : 97
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ bảy 18/09/2021
32°C
25°C
85%
 78°%
3m/s
Có mây, ngày có mưa rào và dông
Chủ nhật 19/09/2021
31°C
25°C
 76°%
1m/s
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ hai 20/09/2021
31°C
25°C
 100°%
2m/s
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ ba 21/09/2021
31°C
26°C
 100°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ tư 22/09/2021
30°C
25°C
 100°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 23/09/2021
31°C
25°C
 100°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 24/09/2021
31°C
26°C
 100°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 25/09/2021
32°C
25°C
 100°%
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 26/09/2021
32°C
26°C
 100°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ hai 27/09/2021
31°C
25°C
 100°%
Có mây, có mưa rào và dông

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua