Dự báo thời tiết biển - Đêm 2 và ngày 03/10/2022

 • Bắc Vịnh Bắc bộ

  Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió đông cấp 3-4. Sóng cao 0,5 - 1,5m

 • Nam Vịnh Bắc Bộ

  Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió đông đến đông nam cấp 3-4. Sóng cao 0,5 - 1,5m

 • Quảng Trị đến Quảng Ngãi

  Có mưa rào và dông vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km.
  Gió đông đến đông nam cấp 3-4. Sóng cao 0,5 - 1,5m

 • Bình Định đến Ninh Thuận

  Có mưa rào và dông vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km.
  Gió nhẹ. Sóng cao 0,5 - 1,5m

 • Bình Thuận đến Cà Mau

  Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió nhẹ. Sóng cao 0,5 - 1,5m

 • Cà Mau đến Kiên Giang

  Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió nhẹ. Sóng cao 0,5 - 1,0m

 • Bắc Biển Đông

  Có mưa rào và dông vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km.
  Gió đông đến đông bắc cấp 4-5; riêng phía Đông Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Sóng cao 1,5 - 2,5m

 • Quần đảo Hoàng Sa

  Có mưa rào và dông vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km.
  Gió đông đến đông bắc cấp 4-5. Sóng cao 1,0 - 2,0m

 • Vùng Giữa Biển Đông

  Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió đông đến đông bắc cấp 3-4. Sóng cao 1,0 - 2,0m

 • Vùng Nam Biển Đông

  Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh .
  Tầm nhìn xa : Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió đông đến đông bắc cấp 3-4 Sóng cao 0,5 - 1,5m

 • Quần đảo Trường Sa

  Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió đông đến đông bắc cấp 3-4 Sóng cao 0,5 - 1,5m

 • Vịnh Thái Lan

  Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió nhẹ. Sóng cao 0,5 - 1,5m