Dự báo thời tiết biển - Ngày và đêm 21/01/2021

 • Bắc Vịnh Bắc bộ

  Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống dưới 1km trong sương mù
  Gió nhẹ.

 • Nam Vịnh Bắc Bộ

  Không mưa, sáng sớm có sương mù.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống dưới 1km trong sương mù
  Gió nhẹ.

 • Quảng Trị đến Quảng Ngãi

  Có mưa vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km.
  Gió bắc cấp 4.

 • Bình Định đến Ninh Thuận

  Có mưa vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km.
  Gió đông bắc cấp 4-5.

 • Bình Thuận đến Cà Mau

  Có mưa rào vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km.
  Gió đông bắc cấp 5.

 • Cà Mau đến Kiên Giang

  Có mưa rào vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km.
  Gió đông bắc đến đông cấp 3-4.

 • Bắc Biển Đông

  Có mưa vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km.
  Gió đông bắc cấp 5.

 • Quần đảo Hoàng Sa

  Có mưa vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km.
  Gió đông bắc cấp 5.

 • Vùng Giữa Biển Đông

  Có mưa rào vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km.
  Gió đông bắc cấp 4-5.

 • Vùng Nam Biển Đông

  Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió đông bắc cấp 4-5.

 • Quần đảo Trường Sa

  Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió đông bắc cấp 4-5.

 • Vịnh Thái Lan

  Có mưa rào vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km.
  Gió nhẹ.