Dự báo thời tiết biển - Ngày và đêm 29/02/2024

 • Bắc Vịnh Bắc bộ

  Sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km, giảm xuống dưới 1km trong sương mù.
  Gió đông đến đông bắc cấp 3-4; chiều và đêm gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Sóng cao 1,0 - 2,5m.

 • Nam Vịnh Bắc Bộ

  Sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km, giảm xuống dưới 1km trong sương mù.
  Gió đông đến đông bắc cấp 3-4; chiều tối và đêm gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Sóng cao 1,0 - 2,0m

 • Quảng Trị đến Quảng Ngãi

  Có mưa vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km.
  Gió đông đến đông bắc cấp 3-4. Sóng cao 1,0 - 2,0m

 • Bình Định đến Ninh Thuận

  Có mưa rào vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km.
  Gió đông bắc đến đông cấp 4-5. Sóng cao 2,0 - 3,0m.

 • Bình Thuận đến Cà Mau

  Có mưa rào vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km.
  Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Sóng cao 2,0 - 3,0m.

 • Cà Mau đến Kiên Giang

  Có mưa rào vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km.
  Gió đông đến đông nam cấp 3-4. Sóng cao 1,5 - 2,5m.

 • Bắc Biển Đông

  Có mưa vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km.
  Gió đông đến đông bắc cấp 3-4; chiều tối và đêm gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng cao 2,0 - 3,0m.

 • Quần đảo Hoàng Sa

  Có mưa vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km.
  Gió đông đến đông bắc cấp 3-4; đêm gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Sóng cao 1,0 - 2,0m

 • Vùng Giữa Biển Đông

  Có mưa rào vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km.
  Gió đông bắc cấp 4-5. Sóng cao 1,5 - 2,5m.

 • Vùng Nam Biển Đông

  Có mưa rào và dông vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km.
  Gió đông bắc cấp 5, riêng vùng biển phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Sóng cao 1,5 - 2,5m.

 • Quần đảo Trường Sa

  Có mưa rào và dông vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km
  Gió đông bắc cấp 5, riêng vùng biển phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Sóng cao 2,0 - 3,0m.

 • Vịnh Thái Lan

  Có mưa rào và dông vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km.
  Gió đông nam đến nam cấp 3-4. Sóng cao 1,0 - 2,0m