Dự báo thời tiết biển - Ngày và đêm 19/06/2021

 • Bắc Vịnh Bắc bộ

  Có mưa rào vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km.
  Gió nam đến tây nam cấp 4-5, đêm có lúc cấp 6, biển động.

 • Nam Vịnh Bắc Bộ

  Không mưa.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km.
  Gió nam đến tây nam cấp 4-5.

 • Quảng Trị đến Quảng Ngãi

  Không mưa.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km.
  Gió nam đến tây nam cấp 4.

 • Bình Định đến Ninh Thuận

  Có mưa rào và dông vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km.
  Gió tây nam cấp 4-5.

 • Bình Thuận đến Cà Mau

  Có mưa rào và dông vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km.
  Gió tây nam cấp 4-5.

 • Cà Mau đến Kiên Giang

  Có mưa rào và dông vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km.
  Gió tây nam cấp 3-4.

 • Bắc Biển Đông

  Có mưa rào vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km.
  Gió tây nam cấp 4-5.

 • Quần đảo Hoàng Sa

  Có mưa rào vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km.
  Gió tây nam cấp 4-5.

 • Vùng Giữa Biển Đông

  Có mưa rào và dông vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km.
  Gió tây nam cấp 4-5

 • Vùng Nam Biển Đông

  Có mưa rào và dông vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km.
  Gió tây nam cấp 4.

 • Quần đảo Trường Sa

  Có mưa rào và dông vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km.
  Gió tây nam cấp 4.

 • Vịnh Thái Lan

  Có mưa rào và dông vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km.
  Gió nhẹ.