Dự báo thời tiết biển - Đêm 28 và ngày 29/10/2020

 • Bắc Vịnh Bắc bộ

  Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió đông bắc cấp 7-8, giật cấp 10. Biển động mạnh.

 • Nam Vịnh Bắc Bộ

  Có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió đông bắc cấp 7-8, giật cấp 10. Biển động mạnh.

 • Quảng Trị đến Quảng Ngãi

  Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Phía Bắc gió đông bắc cấp 7-8, giật cấp 10; Phía Nam gió đông nam cấp 6. Biển động mạnh.

 • Bình Định đến Ninh Thuận

  Có mưa rào và dông vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km.
  Gió nam đến đông nam cấp 6, từ ngày mai gió yếu dần; biển động mạnh.

 • Bình Thuận đến Cà Mau

  Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động mạnh.

 • Cà Mau đến Kiên Giang

  Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió tây cấp 5

 • Bắc Biển Đông

  Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió đông đến đông nam cấp 6-7. Từ trưa mai chuyển gió đông bắc cấp 6. Biển động mạnh

 • Quần đảo Hoàng Sa

  Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió đông nam mạnh cấp 6. Biển động mạnh. Từ đêm gió yến dần

 • Vùng Giữa Biển Đông

  Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió nam đến đông nam cấp 6-7. Từ sáng mai gió giảm dần. Biển động mạnh

 • Vùng Nam Biển Đông

  Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6. Biển động. Đêm gió yếu dần

 • Quần đảo Trường Sa

  Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6. Biển động. Đêm gió yếu dần

 • Vịnh Thái Lan

  Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió tây cấp 5