Thời tiết Thanh Hóa

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 22h 19/01/2022
 • Nhiệt độ
  : 16°C
 • Thời tiết
  : Đêm nhiều mây
 • Độ ẩm
  : 91
 • Hướng gió
  : Gió đông bắc - tốc độ: 3 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 19/01/2022
 • Nhiệt độ
  : 22°C
 • Độ ẩm
  : 56
 • Hướng gió
  : tốc độ: 3m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 19/01/2022
 • Nhiệt độ
  : 16°C
 • Độ ẩm
  : 99
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ năm 20/01/2022
20°C
14°C
68%
 24°%
3m/s
Nhiều mây, không mưa
Thứ sáu 21/01/2022
23°C
17°C
 67°%
5m/s
Có mây, không mưa
Thứ bảy 22/01/2022
25°C
18°C
 92°%
4m/s
Có mây, không mưa
Chủ nhật 23/01/2022
27°C
19°C
 55°%
Có mây, không mưa
Thứ hai 24/01/2022
26°C
19°C
 29°%
Có mây, không mưa
Thứ ba 25/01/2022
26°C
19°C
 65°%
Có mây, không mưa
Thứ tư 26/01/2022
27°C
20°C
 59°%
Có mây, không mưa
Thứ năm 27/01/2022
27°C
20°C
 69°%
Có mây, không mưa
Thứ sáu 28/01/2022
23°C
20°C
 63°%
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ bảy 29/01/2022
22°C
19°C
 63°%
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua