Thời tiết Quảng Trị

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 19h 19/01/2022
 • Nhiệt độ
  : 18°C
 • Thời tiết
  : Có mưa
 • Độ ẩm
  : 83
 • Hướng gió
  : Gió tây bắc - tốc độ: 3 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 19/01/2022
 • Nhiệt độ
  : 20°C
 • Độ ẩm
  : 80
 • Hướng gió
  : tốc độ: 4m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 19/01/2022
 • Nhiệt độ
  : 17°C
 • Độ ẩm
  : 96
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ năm 20/01/2022
21°C
18°C
75%
 22°%
4m/s
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ sáu 21/01/2022
24°C
18°C
 71°%
4m/s
Có mây, không mưa
Thứ bảy 22/01/2022
26°C
19°C
 84°%
8m/s
Có mây, không mưa
Chủ nhật 23/01/2022
27°C
20°C
 37°%
Có mây, không mưa
Thứ hai 24/01/2022
26°C
20°C
 39°%
Có mây, không mưa
Thứ ba 25/01/2022
27°C
20°C
 65°%
Có mây, không mưa
Thứ tư 26/01/2022
27°C
21°C
 73°%
Có mây, không mưa
Thứ năm 27/01/2022
28°C
22°C
 65°%
Có mây, không mưa
Thứ sáu 28/01/2022
25°C
21°C
 75°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 29/01/2022
24°C
20°C
 75°%
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua