Thời tiết Quảng Ninh

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 13h 02/10/2022
 • Nhiệt độ
  : 26°C
 • Thời tiết
  : Nhiều mây, không mưa
 • Độ ẩm
  : 94
 • Hướng gió
  : Gió bắc - tốc độ: 3 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 02/10/2022
 • Nhiệt độ
  : 28°C
 • Độ ẩm
  : 84
 • Hướng gió
  : tốc độ: 3m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 04h30 02/10/2022
 • Nhiệt độ
  : 23°C
 • Độ ẩm
  : 96
 • Hướng gió
  : tốc độ: 4m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ hai 03/10/2022
29°C
24°C
 100°%
2m/s
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ ba 04/10/2022
31°C
25°C
 100°%
4m/s
Có mây, không mưa
Thứ tư 05/10/2022
32°C
25°C
 88°%
Có mây, không mưa
Thứ năm 06/10/2022
30°C
25°C
 100°%
Có mây, không mưa
Thứ sáu 07/10/2022
28°C
24°C
 98°%
Có mây, không mưa
Thứ bảy 08/10/2022
29°C
24°C
 92°%
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 09/10/2022
27°C
23°C
 88°%
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ hai 10/10/2022
28°C
24°C
 73°%
Nhiều mây, không mưa
Thứ ba 11/10/2022
28°C
24°C
 73°%
Nhiều mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua