Thời tiết Quảng Ngãi

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 10h 29/02/2024
 • Nhiệt độ
  : 27°C
 • Thời tiết
  : Nhiều mây, không mưa
 • Độ ẩm
  : 78
 • Hướng gió
  : Lặng gió
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 29/02/2024
 • Nhiệt độ
  : 29°C
 • Độ ẩm
  : 68
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 04h30 29/02/2024
 • Nhiệt độ
  : 21°C
 • Độ ẩm
  : 98
 • Hướng gió
  : tốc độ: 4m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ sáu 01/03/2024
27°C
21°C
 °%
3m/s
Có mây, có mưa rào
Thứ bảy 02/03/2024
27°C
22°C
 °%
4m/s
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Chủ nhật 03/03/2024
27°C
22°C
 °%
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ hai 04/03/2024
29°C
22°C
 °%
Có mây, không mưa
Thứ ba 05/03/2024
32°C
23°C
 °%
Có mây, không mưa
Thứ tư 06/03/2024
33°C
24°C
 °%
Có mây, không mưa
Thứ năm 07/03/2024
29°C
24°C
 °%
Có mây, không mưa
Thứ sáu 08/03/2024
29°C
24°C
 °%
Có mây, có mưa rào
Thứ bảy 09/03/2024
29°C
24°C
 °%
Có mây, có mưa rào

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua