Thời tiết Quảng Ngãi

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 22h 17/09/2021
 • Nhiệt độ
  : 28°C
 • Thời tiết
  : Đêm nhiều mây
 • Độ ẩm
  : 89
 • Hướng gió
  : Lặng gió
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 17/09/2021
 • Nhiệt độ
  : 34°C
 • Độ ẩm
  : 65
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 17/09/2021
 • Nhiệt độ
  : 25°C
 • Độ ẩm
  : 97
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ bảy 18/09/2021
34°C
26°C
71%
 45°%
2m/s
Có mây, ngày không mưa
Chủ nhật 19/09/2021
33°C
24°C
 25°%
3m/s
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ hai 20/09/2021
29°C
24°C
 90°%
2m/s
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ ba 21/09/2021
30°C
23°C
 100°%
Nhiều mây, có mưa vừa
Thứ tư 22/09/2021
30°C
23°C
 100°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 23/09/2021
33°C
24°C
 98°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 24/09/2021
33°C
24°C
 100°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 25/09/2021
32°C
23°C
 96°%
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 26/09/2021
33°C
24°C
 94°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ hai 27/09/2021
33°C
24°C
 94°%
Có mây, có mưa rào và dông

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua