Thời tiết Quảng Nam

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 13h 28/06/2022
 • Nhiệt độ
  : 36°C
 • Thời tiết
  : Nhiều mây, không mưa
 • Độ ẩm
  : 59
 • Hướng gió
  : Gió đông - tốc độ: 2 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 28/06/2022
 • Nhiệt độ
  : 36°C
 • Độ ẩm
  : 60
 • Hướng gió
  : tốc độ: 3m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 04h30 28/06/2022
 • Nhiệt độ
  : 25°C
 • Độ ẩm
  : 93
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ tư 29/06/2022
37°C
25°C
 100°%
3m/s
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Thứ năm 30/06/2022
35°C
26°C
 100°%
3m/s
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 01/07/2022
32°C
25°C
 100°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 02/07/2022
32°C
25°C
 100°%
Nhiều mây, có mưa dông
Chủ nhật 03/07/2022
34°C
25°C
 82°%
Có mây, không mưa
Thứ hai 04/07/2022
35°C
27°C
 75°%
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ ba 05/07/2022
36°C
27°C
 88°%
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ tư 06/07/2022
37°C
28°C
 94°%
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Thứ năm 07/07/2022
37°C
28°C
 94°%
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua