Thời tiết Bình Thuận

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 22h 04/10/2023
 • Nhiệt độ
  : 28°C
 • Thời tiết
  : Đêm nhiều mây
 • Độ ẩm
  : 85
 • Hướng gió
  : Gió tây tây bắc - tốc độ: 1 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 04/10/2023
 • Nhiệt độ
  : 32°C
 • Độ ẩm
  : 68
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 04/10/2023
 • Nhiệt độ
  : 26°C
 • Độ ẩm
  : 93
 • Hướng gió
  : tốc độ: 4m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ năm 05/10/2023
33°C
25°C
71%
 82°%
5m/s
Có mây, có mưa rào
Thứ sáu 06/10/2023
33°C
26°C
 98°%
5m/s
Có mây, có mưa rào
Thứ bảy 07/10/2023
33°C
25°C
 96°%
5m/s
Có mây, có mưa rào
Chủ nhật 08/10/2023
33°C
25°C
 98°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ hai 09/10/2023
32°C
26°C
 98°%
Có mây, có mưa rào
Thứ ba 10/10/2023
31°C
25°C
 98°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ tư 11/10/2023
32°C
25°C
 100°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 12/10/2023
31°C
25°C
 98°%
Có mây, có mưa rào
Thứ sáu 13/10/2023
30°C
25°C
 96°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 14/10/2023
30°C
25°C
 96°%
Có mây, có mưa rào và dông

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua