Thời tiết Bình Thuận

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 20h 26/03/2023
 • Nhiệt độ
  : 27.9°C
 • Thời tiết
  : Đêm nhiều mây
 • Độ ẩm
  : 82
 • Hướng gió
  : Gió nam đông nam - tốc độ: 2 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 26/03/2023
 • Nhiệt độ
  : 32°C
 • Độ ẩm
  : 68
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 26/03/2023
 • Nhiệt độ
  : 23°C
 • Độ ẩm
  : 96
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ hai 27/03/2023
32°C
25°C
56%
 53°%
5m/s
Có mây, ngày không mưa
Thứ ba 28/03/2023
31°C
23°C
 65°%
6m/s
Có mây, không mưa
Thứ tư 29/03/2023
32°C
23°C
 63°%
5m/s
Có mây, không mưa
Thứ năm 30/03/2023
31°C
23°C
 31°%
Có mây, không mưa
Thứ sáu 31/03/2023
32°C
22°C
 45°%
Có mây, không mưa
Thứ bảy 01/04/2023
31°C
22°C
 47°%
Có mây, không mưa
Chủ nhật 02/04/2023
31°C
23°C
 61°%
Có mây, không mưa
Thứ hai 03/04/2023
32°C
23°C
 53°%
Có mây, không mưa
Thứ ba 04/04/2023
32°C
24°C
 59°%
Có mây, không mưa
Thứ tư 05/04/2023
32°C
24°C
 59°%
Có mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua