Thời tiết Ninh Bình

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 22h 04/10/2023
 • Nhiệt độ
  : 29°C
 • Thời tiết
  : Đêm có mây
 • Độ ẩm
  : 89
 • Hướng gió
  : Gió đông nam - tốc độ: 1 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 04/10/2023
 • Nhiệt độ
  : 34°C
 • Độ ẩm
  : 61
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 04/10/2023
 • Nhiệt độ
  : 26°C
 • Độ ẩm
  : 98
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ năm 05/10/2023
34°C
26°C
70%
 76°%
2m/s
Có mây, ngày có mưa rào và dông
Thứ sáu 06/10/2023
32°C
26°C
 98°%
3m/s
Có mây, có mưa rào
Thứ bảy 07/10/2023
30°C
25°C
 84°%
4m/s
Nhiều mây, có mưa dông
Chủ nhật 08/10/2023
30°C
24°C
 14°%
Có mây, không mưa
Thứ hai 09/10/2023
30°C
23°C
 4°%
Có mây, không mưa
Thứ ba 10/10/2023
30°C
23°C
 20°%
Có mây, không mưa
Thứ tư 11/10/2023
30°C
24°C
 31°%
Có mây, không mưa
Thứ năm 12/10/2023
30°C
23°C
 35°%
Có mây, không mưa
Thứ sáu 13/10/2023
30°C
24°C
 25°%
Nhiều mây, không mưa
Thứ bảy 14/10/2023
30°C
24°C
 25°%
Nhiều mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua