Thời tiết Ninh Bình

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 19h 17/09/2021
 • Nhiệt độ
  : 27°C
 • Thời tiết
  : Nhiều mây, không mưa
 • Độ ẩm
  : 83
 • Hướng gió
  : Gió bắc đông bắc - tốc độ: 1 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 17/09/2021
 • Nhiệt độ
  : 32°C
 • Độ ẩm
  : 79
 • Hướng gió
  : tốc độ: 3m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 17/09/2021
 • Nhiệt độ
  : 25°C
 • Độ ẩm
  : 95
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ bảy 18/09/2021
32°C
25°C
74%
 92°%
3m/s
Nhiều mây, có mưa dông
Chủ nhật 19/09/2021
32°C
25°C
 69°%
2m/s
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ hai 20/09/2021
32°C
25°C
 88°%
4m/s
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ ba 21/09/2021
31°C
24°C
 100°%
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ tư 22/09/2021
30°C
24°C
 100°%
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ năm 23/09/2021
29°C
23°C
 100°%
Nhiều mây, có mưa to
Thứ sáu 24/09/2021
32°C
24°C
 98°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 25/09/2021
31°C
24°C
 94°%
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 26/09/2021
31°C
24°C
 100°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ hai 27/09/2021
30°C
25°C
 100°%
Nhiều mây, có mưa dông

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua