Thời tiết Nghệ An

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 10h 29/02/2024
 • Nhiệt độ
  : 19°C
 • Thời tiết
  : Có mưa
 • Độ ẩm
  : 97
 • Hướng gió
  : Gió tây bắc - tốc độ: 1 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 29/02/2024
 • Nhiệt độ
  : 19°C
 • Độ ẩm
  : 78
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 04h30 29/02/2024
 • Nhiệt độ
  : 16°C
 • Độ ẩm
  : 93
 • Hướng gió
  : tốc độ: 3m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ sáu 01/03/2024
18°C
16°C
 °%
4m/s
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ bảy 02/03/2024
18°C
14°C
 °%
4m/s
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Chủ nhật 03/03/2024
22°C
15°C
 °%
Nhiều mây, không mưa
Thứ hai 04/03/2024
29°C
17°C
 °%
Có mây, không mưa
Thứ ba 05/03/2024
32°C
20°C
 °%
Có mây, không mưa
Thứ tư 06/03/2024
25°C
21°C
 °%
Có mây, không mưa
Thứ năm 07/03/2024
22°C
18°C
 °%
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ sáu 08/03/2024
24°C
19°C
 °%
Nhiều mây, không mưa
Thứ bảy 09/03/2024
24°C
19°C
 °%
Nhiều mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua