Thời tiết Nghệ An

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 4h 09/06/2023
 • Nhiệt độ
  : 29°C
 • Thời tiết
  : Đêm nhiều mây
 • Độ ẩm
  : 81
 • Hướng gió
  : Gió nam tây nam - tốc độ: 1 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 09/06/2023
 • Nhiệt độ
  : 33°C
 • Độ ẩm
  : 72
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 04h30 09/06/2023
 • Nhiệt độ
  : 27°C
 • Độ ẩm
  : 95
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ bảy 10/06/2023
33°C
26°C
 98°%
1m/s
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 11/06/2023
33°C
26°C
 98°%
1m/s
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ hai 12/06/2023
33°C
26°C
 90°%
Nhiều mây, có mưa vừa
Thứ ba 13/06/2023
32°C
28°C
 98°%
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ tư 14/06/2023
31°C
26°C
 94°%
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ năm 15/06/2023
33°C
26°C
 82°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 16/06/2023
34°C
28°C
 67°%
Có mây, không mưa
Thứ bảy 17/06/2023
34°C
28°C
 31°%
Có mây, không mưa
Chủ nhật 18/06/2023
34°C
28°C
 31°%
Có mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua