Thời tiết Nam Định

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 13h 21/02/2024
 • Nhiệt độ
  : 26°C
 • Thời tiết
  : Nhiều mây, không mưa
 • Độ ẩm
  : 85
 • Hướng gió
  : Gió nam đông nam - tốc độ: 3 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 21/02/2024
 • Nhiệt độ
  : 27°C
 • Độ ẩm
  : 78
 • Hướng gió
  : tốc độ: 4m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 04h30 21/02/2024
 • Nhiệt độ
  : 23°C
 • Độ ẩm
  : 95
 • Hướng gió
  : tốc độ: 5m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ năm 22/02/2024
28°C
22°C
 29°%
4m/s
Có mây, có mưa rào
Thứ sáu 23/02/2024
24°C
21°C
 94°%
4m/s
Nhiều mây, không mưa
Thứ bảy 24/02/2024
24°C
20°C
 75°%
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Chủ nhật 25/02/2024
26°C
20°C
 73°%
Nhiều mây, không mưa
Thứ hai 26/02/2024
22°C
21°C
 69°%
Nhiều mây, không mưa
Thứ ba 27/02/2024
22°C
19°C
 84°%
Nhiều mây, không mưa
Thứ tư 28/02/2024
23°C
18°C
 71°%
Nhiều mây, không mưa
Thứ năm 29/02/2024
21°C
17°C
 86°%
Nhiều mây, không mưa
Thứ sáu 01/03/2024
21°C
17°C
 86°%
Nhiều mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua