Thời tiết Long An

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 13h 21/02/2024
 • Nhiệt độ
  : 31°C
 • Thời tiết
  : Nhiều mây, không mưa
 • Độ ẩm
  : 55
 • Hướng gió
  : Gió nam - tốc độ: 2 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 21/02/2024
 • Nhiệt độ
  : 24°C
 • Độ ẩm
  : 93
 • Hướng gió
  : tốc độ: 3m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 21/02/2024
 • Nhiệt độ
  : 24°C
 • Độ ẩm
  : 93
 • Hướng gió
  : tốc độ: 3m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ năm 22/02/2024
32°C
23°C
48%
 0°%
3m/s
Có mây, ngày không mưa
Thứ sáu 23/02/2024
32°C
24°C
 16°%
2m/s
Có mây, không mưa
Thứ bảy 24/02/2024
32°C
26°C
 31°%
3m/s
Có mây, không mưa
Chủ nhật 25/02/2024
32°C
25°C
 12°%
Có mây, không mưa
Thứ hai 26/02/2024
33°C
26°C
 16°%
Có mây, không mưa
Thứ ba 27/02/2024
33°C
26°C
 33°%
Có mây, có mưa rào
Thứ tư 28/02/2024
33°C
26°C
 10°%
Có mây, không mưa
Thứ năm 29/02/2024
33°C
25°C
 6°%
Có mây, không mưa
Thứ sáu 01/03/2024
33°C
25°C
 10°%
Có mây, không mưa
Thứ bảy 02/03/2024
33°C
25°C
 10°%
Có mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua