Thời tiết Lạng Sơn

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 10h 29/02/2024
 • Nhiệt độ
  : 11°C
 • Thời tiết
  : Nhiều mây, không mưa
 • Độ ẩm
  : 89
 • Hướng gió
  : Gió bắc - tốc độ: 1 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 29/02/2024
 • Nhiệt độ
  : 12°C
 • Độ ẩm
  : 84
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 04h30 29/02/2024
 • Nhiệt độ
  : 8°C
 • Độ ẩm
  : 97
 • Hướng gió
  : tốc độ: 5m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ sáu 01/03/2024
11°C
7°C
 °%
6m/s
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ bảy 02/03/2024
12°C
7°C
 °%
4m/s
Nhiều mây, không mưa
Chủ nhật 03/03/2024
18°C
10°C
 °%
Nhiều mây, không mưa
Thứ hai 04/03/2024
25°C
12°C
 °%
Có mây, có mưa rào
Thứ ba 05/03/2024
28°C
15°C
 °%
Có mây, không mưa
Thứ tư 06/03/2024
20°C
16°C
 °%
Có mây, không mưa
Thứ năm 07/03/2024
16°C
13°C
 °%
Nhiều mây, không mưa
Thứ sáu 08/03/2024
20°C
15°C
 °%
Nhiều mây, không mưa
Thứ bảy 09/03/2024
20°C
15°C
 °%
Nhiều mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua