Thời tiết Lâm Đồng

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 19h 24/09/2023
 • Nhiệt độ
  : 19°C
 • Thời tiết
  : Đêm nhiều mây
 • Độ ẩm
  : 86
 • Hướng gió
  : Lặng gió
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 24/09/2023
 • Nhiệt độ
  : 27°C
 • Độ ẩm
  : 73
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 04h30 24/09/2023
 • Nhiệt độ
  : 19°C
 • Độ ẩm
  : 95
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ hai 25/09/2023
27°C
19°C
 100°%
2m/s
Có mây, có mưa rào
Thứ ba 26/09/2023
27°C
21°C
 100°%
3m/s
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ tư 27/09/2023
25°C
21°C
 100°%
Nhiều mây, có mưa vừa
Thứ năm 28/09/2023
25°C
20°C
 98°%
Nhiều mây, có mưa vừa
Thứ sáu 29/09/2023
27°C
20°C
 96°%
Có mây, có mưa rào
Thứ bảy 30/09/2023
27°C
20°C
 96°%
Có mây, có mưa rào
Chủ nhật 01/10/2023
24°C
20°C
 100°%
Có mây, có mưa rào
Thứ hai 02/10/2023
29°C
20°C
 98°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ ba 03/10/2023
29°C
20°C
 98°%
Có mây, có mưa rào và dông

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua