Thời tiết Kon Tum

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 7h 09/12/2021
 • Nhiệt độ
  : 22°C
 • Thời tiết
  : Ít mây, trời nắng
 • Độ ẩm
  : 75
 • Hướng gió
  : Gió bắc đông bắc - tốc độ: 5 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 09/12/2021
 • Nhiệt độ
  : 27°C
 • Độ ẩm
  : 62
 • Hướng gió
  : tốc độ: 5m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 04h30 09/12/2021
 • Nhiệt độ
  : 17°C
 • Độ ẩm
  : 90
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ sáu 10/12/2021
27°C
17°C
 98°%
5m/s
Có mây, không mưa
Thứ bảy 11/12/2021
28°C
15°C
 100°%
4m/s
Có mây, không mưa
Chủ nhật 12/12/2021
28°C
16°C
 100°%
Có mây, không mưa
Thứ hai 13/12/2021
26°C
18°C
 100°%
Có mây, không mưa
Thứ ba 14/12/2021
27°C
17°C
 100°%
Có mây, không mưa
Thứ tư 15/12/2021
28°C
18°C
 98°%
Có mây, không mưa
Thứ năm 16/12/2021
29°C
18°C
 100°%
Có mây, không mưa
Thứ sáu 17/12/2021
29°C
18°C
 90°%
Có mây, không mưa
Thứ bảy 18/12/2021
29°C
18°C
 90°%
Có mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua