Thời tiết Kiên Giang

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 16h 21/02/2024
 • Nhiệt độ
  : 33°C
 • Thời tiết
  : Nhiều mây, không mưa
 • Độ ẩm
  : 59
 • Hướng gió
  : Gió đông đông nam - tốc độ: 2 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 21/02/2024
 • Nhiệt độ
  : 25°C
 • Độ ẩm
  : 96
 • Hướng gió
  : tốc độ: 3m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 21/02/2024
 • Nhiệt độ
  : 24°C
 • Độ ẩm
  : 96
 • Hướng gió
  : tốc độ: 3m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ năm 22/02/2024
34°C
25°C
47%
 0°%
2m/s
Có mây, ngày không mưa
Thứ sáu 23/02/2024
34°C
24°C
 18°%
3m/s
Có mây, không mưa
Thứ bảy 24/02/2024
34°C
25°C
 10°%
2m/s
Có mây, không mưa
Chủ nhật 25/02/2024
35°C
25°C
 16°%
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ hai 26/02/2024
35°C
25°C
 8°%
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ ba 27/02/2024
34°C
27°C
 43°%
Có mây, không mưa
Thứ tư 28/02/2024
34°C
26°C
 20°%
Có mây, không mưa
Thứ năm 29/02/2024
34°C
25°C
 4°%
Có mây, không mưa
Thứ sáu 01/03/2024
34°C
25°C
 12°%
Có mây, không mưa
Thứ bảy 02/03/2024
34°C
25°C
 12°%
Có mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua