Thời tiết Hưng Yên

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 13h 21/02/2024
 • Nhiệt độ
  : 27°C
 • Thời tiết
  : Nhiều mây, không mưa
 • Độ ẩm
  : 81
 • Hướng gió
  : Gió đông đông bắc - tốc độ: 2 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 21/02/2024
 • Nhiệt độ
  : 28°C
 • Độ ẩm
  : 78
 • Hướng gió
  : tốc độ: 4m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 21/02/2024
 • Nhiệt độ
  : 23°C
 • Độ ẩm
  : 92
 • Hướng gió
  : tốc độ: 4m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ năm 22/02/2024
27°C
23°C
57%
 0°%
5m/s
Có mây, ngày không mưa
Thứ sáu 23/02/2024
24°C
20°C
 69°%
2m/s
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ bảy 24/02/2024
23°C
19°C
 94°%
4m/s
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Chủ nhật 25/02/2024
25°C
19°C
 69°%
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ hai 26/02/2024
25°C
19°C
 61°%
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ ba 27/02/2024
24°C
20°C
 84°%
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ tư 28/02/2024
26°C
20°C
 63°%
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ năm 29/02/2024
26°C
21°C
 82°%
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ sáu 01/03/2024
24°C
19°C
 92°%
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ bảy 02/03/2024
23°C
18°C
 92°%
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua