Thời tiết Huế

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 16h 21/01/2022
 • Nhiệt độ
  : 23°C
 • Thời tiết
  : Nhiều mây, không mưa
 • Độ ẩm
  : 85
 • Hướng gió
  : Gió bắc - tốc độ: 1 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 21/01/2022
 • Nhiệt độ
  : 25°C
 • Độ ẩm
  : 77
 • Hướng gió
  : tốc độ: 3m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 21/01/2022
 • Nhiệt độ
  : 19°C
 • Độ ẩm
  : 94
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ bảy 22/01/2022
26°C
19°C
70%
 71°%
3m/s
Có mây, ngày không mưa
Chủ nhật 23/01/2022
28°C
20°C
 69°%
2m/s
Có mây, không mưa
Thứ hai 24/01/2022
29°C
21°C
 92°%
1m/s
Có mây, không mưa
Thứ ba 25/01/2022
30°C
21°C
 90°%
Có mây, không mưa
Thứ tư 26/01/2022
30°C
21°C
 82°%
Có mây, không mưa
Thứ năm 27/01/2022
28°C
22°C
 57°%
Có mây, không mưa
Thứ sáu 28/01/2022
29°C
22°C
 47°%
Có mây, không mưa
Thứ bảy 29/01/2022
27°C
21°C
 63°%
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 30/01/2022
24°C
20°C
 94°%
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ hai 31/01/2022
23°C
19°C
 94°%
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua