Thời tiết Hòa Bình

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 16h 21/02/2024
 • Nhiệt độ
  : 31°C
 • Thời tiết
  : Ít mây, trời nắng
 • Độ ẩm
  : 71
 • Hướng gió
  : Gió bắc - tốc độ: 2 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 21/02/2024
 • Nhiệt độ
  : 34°C
 • Độ ẩm
  : 58
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 21/02/2024
 • Nhiệt độ
  : 22°C
 • Độ ẩm
  : 93
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ năm 22/02/2024
31°C
22°C
37%
 10°%
5m/s
Có mây, ngày không mưa
Thứ sáu 23/02/2024
25°C
21°C
 55°%
2m/s
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ bảy 24/02/2024
23°C
19°C
 94°%
3m/s
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Chủ nhật 25/02/2024
25°C
20°C
 76°%
Nhiều mây, không mưa
Thứ hai 26/02/2024
26°C
21°C
 78°%
Có mây, có mưa rào
Thứ ba 27/02/2024
26°C
21°C
 86°%
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ tư 28/02/2024
26°C
22°C
 61°%
Nhiều mây, không mưa
Thứ năm 29/02/2024
27°C
23°C
 80°%
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ sáu 01/03/2024
25°C
21°C
 76°%
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ bảy 02/03/2024
24°C
20°C
 76°%
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua