Thời tiết Hải Phòng

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 19h 24/09/2023
 • Nhiệt độ
  : 27°C
 • Thời tiết
  : Nhiều mây, không mưa
 • Độ ẩm
  : 88
 • Hướng gió
  : Lặng gió
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 24/09/2023
 • Nhiệt độ
  : 32°C
 • Độ ẩm
  : 75
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 04h30 24/09/2023
 • Nhiệt độ
  : 26°C
 • Độ ẩm
  : 94
 • Hướng gió
  : tốc độ: 3m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ hai 25/09/2023
32°C
26°C
 100°%
4m/s
Có mây, có mưa rào
Thứ ba 26/09/2023
32°C
25°C
 100°%
3m/s
Có mây, có mưa rào
Thứ tư 27/09/2023
33°C
26°C
 100°%
Có mây, không mưa
Thứ năm 28/09/2023
32°C
25°C
 100°%
Có mây, có mưa rào
Thứ sáu 29/09/2023
32°C
25°C
 98°%
Có mây, có mưa rào
Thứ bảy 30/09/2023
32°C
26°C
 90°%
Có mây, có mưa rào
Chủ nhật 01/10/2023
31°C
24°C
 82°%
Có mây, có mưa rào
Thứ hai 02/10/2023
32°C
26°C
 88°%
Có mây, có mưa rào
Thứ ba 03/10/2023
32°C
26°C
 88°%
Có mây, có mưa rào

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua