Thời tiết Hà Tĩnh

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 1h 15/04/2021
 • Nhiệt độ
  : 26°C
 • Thời tiết
  : Đêm nhiều mây
 • Độ ẩm
  : 91
 • Hướng gió
  : Gió tây - tốc độ: 1 m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ sáu 16/04/2021
30°C
21°C
Có mây, có mưa rào
Thứ sáu 16/04/2021
33°C
20°C
Có mây, có mưa rào
Thứ sáu 16/04/2021
31°C
20°C
Có mây, có mưa rào
Thứ sáu 16/04/2021
26°C
23°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ sáu 16/04/2021
26°C
25°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ sáu 16/04/2021
26°C
23°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ sáu 16/04/2021
26°C
23°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ sáu 16/04/2021
26°C
24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ sáu 16/04/2021
24°C
22°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ sáu 16/04/2021
26°C
24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ sáu 16/04/2021
26°C
24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ sáu 16/04/2021
26°C
24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ sáu 16/04/2021
25°C
21°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ sáu 16/04/2021
23°C
21°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ sáu 16/04/2021
26°C
24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ sáu 16/04/2021
26°C
24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ sáu 16/04/2021
26°C
24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ sáu 16/04/2021
26°C
24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ sáu 16/04/2021
26°C
24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ sáu 16/04/2021
26°C
24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ sáu 16/04/2021
26°C
24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ sáu 16/04/2021
26°C
24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ sáu 16/04/2021
26°C
24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ sáu 16/04/2021
26°C
24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ sáu 16/04/2021
26°C
24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ sáu 16/04/2021
28°C
25°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ sáu 16/04/2021
28°C
25°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ sáu 16/04/2021
29°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 16/04/2021
29°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 16/04/2021
32°C
24°C
Có mây, có mưa rào
Thứ sáu 16/04/2021
31°C
26°C
Có mây, không mưa
Thứ sáu 16/04/2021
30°C
25°C
Có mây, không mưa
Thứ sáu 16/04/2021
31°C
25°C
Có mây, không mưa
Thứ sáu 16/04/2021
32°C
25°C
Có mây, không mưa
Thứ sáu 16/04/2021
32°C
27°C
Có mây, không mưa
Thứ sáu 16/04/2021
33°C
26°C
Có mây, không mưa
Thứ sáu 16/04/2021
32°C
27°C
Có mây, không mưa
Thứ sáu 16/04/2021
32°C
26°C
Có mây, không mưa
Thứ sáu 16/04/2021
32°C
26°C
Có mây, không mưa
Thứ sáu 16/04/2021
34°C
25°C
Có mây, không mưa
Thứ sáu 16/04/2021
31°C
22°C
Có mây, không mưa
Thứ sáu 16/04/2021
34°C
24°C
Có mây, không mưa
Thứ sáu 16/04/2021
32°C
22°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 16/04/2021
33°C
19°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 16/04/2021
33°C
19°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 16/04/2021
32°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 16/04/2021
33°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 16/04/2021
33°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 16/04/2021
34°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 16/04/2021
34°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 16/04/2021
32°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 16/04/2021
31°C
24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ sáu 16/04/2021
33°C
24°C
Nhiều mây, có mưa vừa
Thứ sáu 16/04/2021
34°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 16/04/2021
31°C
24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ sáu 16/04/2021
32°C
25°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ sáu 16/04/2021
32°C
24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ sáu 16/04/2021
31°C
27°C
Nhiều mây, có mưa vừa
Thứ sáu 16/04/2021
34°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 16/04/2021
32°C
26°C
Nhiều mây, có mưa vừa
Thứ sáu 16/04/2021
32°C
25°C
Nhiều mây, có mưa vừa
Thứ sáu 16/04/2021
33°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 16/04/2021
33°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 16/04/2021
31°C
27°C
Nhiều mây, có mưa vừa
Thứ bảy 17/04/2021
26°C
23°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Chủ nhật 18/04/2021
25°C
23°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ hai 19/04/2021
28°C
22°C
Có mây, không mưa
Thứ ba 20/04/2021
29°C
23°C
Có mây, không mưa
Thứ tư 21/04/2021
30°C
24°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 22/04/2021
30°C
25°C
Có mây, không mưa
Thứ sáu 23/04/2021
31°C
26°C
Có mây, không mưa
Thứ bảy 24/04/2021
31°C
26°C
Có mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua