Thời tiết Hà Nam

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 15h 02/10/2022
 • Nhiệt độ
  : 28.2°C
 • Thời tiết
  : Nhiều mây, không mưa
 • Độ ẩm
  : 90
 • Hướng gió
  : Gió đông - tốc độ: 1 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 02/10/2022
 • Nhiệt độ
  : 28°C
 • Độ ẩm
  : 88
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 02/10/2022
 • Nhiệt độ
  : 24°C
 • Độ ẩm
  : 99
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ hai 03/10/2022
30°C
23°C
76%
 96°%
2m/s
Có mây, ngày có mưa rào và dông
Thứ ba 04/10/2022
31°C
24°C
 100°%
2m/s
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ tư 05/10/2022
32°C
23°C
 84°%
3m/s
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 06/10/2022
32°C
24°C
 100°%
Có mây, không mưa
Thứ sáu 07/10/2022
31°C
23°C
 100°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 08/10/2022
32°C
24°C
 100°%
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 09/10/2022
29°C
23°C
 88°%
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ hai 10/10/2022
28°C
23°C
 88°%
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ ba 11/10/2022
29°C
23°C
 73°%
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ tư 12/10/2022
29°C
23°C
 73°%
Nhiều mây, có mưa dông

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua