Thời tiết Hà Giang

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 16h 21/02/2024
 • Nhiệt độ
  : 31°C
 • Thời tiết
  : Ít mây, trời nắng
 • Độ ẩm
  : 59
 • Hướng gió
  : Gió đông nam - tốc độ: 3 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 21/02/2024
 • Nhiệt độ
  : 31°C
 • Độ ẩm
  : 61
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 21/02/2024
 • Nhiệt độ
  : 22°C
 • Độ ẩm
  : 98
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ năm 22/02/2024
29°C
19°C
60%
 0°%
2m/s
Có mây, ngày không mưa
Thứ sáu 23/02/2024
23°C
21°C
 12°%
1m/s
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ bảy 24/02/2024
21°C
19°C
 88°%
2m/s
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Chủ nhật 25/02/2024
21°C
19°C
 82°%
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ hai 26/02/2024
22°C
20°C
 92°%
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ ba 27/02/2024
22°C
20°C
 96°%
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ tư 28/02/2024
23°C
19°C
 92°%
Nhiều mây, không mưa
Thứ năm 29/02/2024
25°C
20°C
 57°%
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ sáu 01/03/2024
23°C
18°C
 84°%
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ bảy 02/03/2024
22°C
17°C
 84°%
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua