Thời tiết Hà Giang

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 17h 02/10/2022
 • Nhiệt độ
  : 28.4°C
 • Thời tiết
  : Ít mây, trời nắng
 • Độ ẩm
  : 79
 • Hướng gió
  : Lặng gió
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 02/10/2022
 • Nhiệt độ
  : 29°C
 • Độ ẩm
  : 80
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 02/10/2022
 • Nhiệt độ
  : 24°C
 • Độ ẩm
  : 99
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ hai 03/10/2022
32°C
24°C
70%
 92°%
2m/s
Có mây, ngày có mưa rào và dông
Thứ ba 04/10/2022
33°C
24°C
 78°%
1m/s
Có mây, không mưa
Thứ tư 05/10/2022
33°C
24°C
 75°%
1m/s
Có mây, không mưa
Thứ năm 06/10/2022
32°C
23°C
 80°%
Có mây, không mưa
Thứ sáu 07/10/2022
33°C
23°C
 96°%
Có mây, không mưa
Thứ bảy 08/10/2022
31°C
24°C
 98°%
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 09/10/2022
30°C
25°C
 96°%
Nhiều mây, không mưa
Thứ hai 10/10/2022
29°C
23°C
 82°%
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ ba 11/10/2022
30°C
25°C
 73°%
Có mây, không mưa
Thứ tư 12/10/2022
30°C
25°C
 73°%
Có mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua