Thời tiết Gia Lai

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 15h 02/10/2022
 • Nhiệt độ
  : 26.3°C
 • Thời tiết
  : Nhiều mây, không mưa
 • Độ ẩm
  : 69
 • Hướng gió
  : Gió đông - tốc độ: 3 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 02/10/2022
 • Nhiệt độ
  : 28°C
 • Độ ẩm
  : 75
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 02/10/2022
 • Nhiệt độ
  : 20°C
 • Độ ẩm
  : 97
 • Hướng gió
  : tốc độ: 3m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ hai 03/10/2022
28°C
21°C
82%
 100°%
5m/s
Có mây, ngày có mưa rào và dông
Thứ ba 04/10/2022
29°C
20°C
 100°%
5m/s
Có mây, có mưa rào
Thứ tư 05/10/2022
28°C
20°C
 100°%
4m/s
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 06/10/2022
27°C
20°C
 100°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 07/10/2022
28°C
20°C
 100°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 08/10/2022
27°C
19°C
 100°%
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 09/10/2022
29°C
19°C
 100°%
Có mây, có mưa rào
Thứ hai 10/10/2022
28°C
19°C
 100°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ ba 11/10/2022
30°C
19°C
 100°%
Có mây, không mưa
Thứ tư 12/10/2022
31°C
19°C
 100°%
Có mây, có mưa rào

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua