Thời tiết Đồng Tháp

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 19h 26/03/2023
 • Nhiệt độ
  : 32°C
 • Thời tiết
  : Đêm nhiều mây
 • Độ ẩm
  : 55
 • Hướng gió
  : Gió nam - tốc độ: 1 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 26/03/2023
 • Nhiệt độ
  : 24°C
 • Độ ẩm
  : 98
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 26/03/2023
 • Nhiệt độ
  : 23°C
 • Độ ẩm
  : 94
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ hai 27/03/2023
34°C
26°C
52%
 0°%
4m/s
Có mây, ngày không mưa
Thứ ba 28/03/2023
31°C
24°C
 41°%
5m/s
Có mây, không mưa
Thứ tư 29/03/2023
33°C
24°C
 49°%
3m/s
Có mây, không mưa
Thứ năm 30/03/2023
30°C
24°C
 59°%
Có mây, không mưa
Thứ sáu 31/03/2023
32°C
24°C
 49°%
Có mây, không mưa
Thứ bảy 01/04/2023
33°C
24°C
 37°%
Có mây, không mưa
Chủ nhật 02/04/2023
33°C
24°C
 41°%
Có mây, không mưa
Thứ hai 03/04/2023
34°C
24°C
 35°%
Có mây, không mưa
Thứ ba 04/04/2023
35°C
24°C
 47°%
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ tư 05/04/2023
35°C
25°C
 47°%
Ít mây, trời nắng nóng

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua