Thời tiết Đồng Nai

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 16h 21/01/2022
 • Nhiệt độ
  : 35.9°C
 • Thời tiết
  : Mây thay đổi, trời nắng
 • Độ ẩm
  : 51
 • Hướng gió
  : Gió tây - tốc độ: 1 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 21/01/2022
 • Nhiệt độ
  : 28°C
 • Độ ẩm
  : 68
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 21/01/2022
 • Nhiệt độ
  : 22°C
 • Độ ẩm
  : 88
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ bảy 22/01/2022
33°C
23°C
51%
 4°%
2m/s
Có mây, ngày không mưa
Chủ nhật 23/01/2022
34°C
22°C
 16°%
1m/s
Có mây, không mưa
Thứ hai 24/01/2022
33°C
23°C
 29°%
1m/s
Có mây, không mưa
Thứ ba 25/01/2022
33°C
23°C
 33°%
Có mây, không mưa
Thứ tư 26/01/2022
33°C
23°C
 10°%
Có mây, không mưa
Thứ năm 27/01/2022
33°C
23°C
 10°%
Có mây, không mưa
Thứ sáu 28/01/2022
32°C
22°C
 29°%
Có mây, có mưa rào
Thứ bảy 29/01/2022
31°C
24°C
 37°%
Có mây, không mưa
Chủ nhật 30/01/2022
31°C
23°C
 55°%
Có mây, không mưa
Thứ hai 31/01/2022
32°C
22°C
 55°%
Có mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua