Thời tiết Đắc Nông

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 22h 26/03/2023
 • Nhiệt độ
  : 23°C
 • Thời tiết
  : Đêm nhiều mây
 • Độ ẩm
  : 88
 • Hướng gió
  : Lặng gió
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 26/03/2023
 • Nhiệt độ
  : 33°C
 • Độ ẩm
  : 52
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 26/03/2023
 • Nhiệt độ
  : 20°C
 • Độ ẩm
  : 90
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ hai 27/03/2023
33°C
20°C
38%
 57°%
1m/s
Có mây, ngày không mưa
Thứ ba 28/03/2023
31°C
21°C
 86°%
1m/s
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ tư 29/03/2023
32°C
20°C
 51°%
1m/s
Có mây, không mưa
Thứ năm 30/03/2023
31°C
21°C
 75°%
Có mây, không mưa
Thứ sáu 31/03/2023
31°C
21°C
 75°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 01/04/2023
31°C
21°C
 57°%
Có mây, không mưa
Chủ nhật 02/04/2023
32°C
21°C
 71°%
Có mây, không mưa
Thứ hai 03/04/2023
32°C
21°C
 61°%
Có mây, không mưa
Thứ ba 04/04/2023
30°C
22°C
 76°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ tư 05/04/2023
31°C
21°C
 76°%
Có mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua