Thời tiết Đắc Lăk

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 21h 26/03/2023
 • Nhiệt độ
  : 5.9°C
 • Thời tiết
  : Nhiều mây, không mưa
 • Độ ẩm
  : 67
 • Hướng gió
  : Gió đông bắc - tốc độ: 3 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 26/03/2023
 • Nhiệt độ
  : 35°C
 • Độ ẩm
  : 39
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 26/03/2023
 • Nhiệt độ
  : 23°C
 • Độ ẩm
  : 76
 • Hướng gió
  : tốc độ: 3m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ hai 27/03/2023
34°C
23°C
35%
 20°%
2m/s
Có mây, ngày không mưa
Thứ ba 28/03/2023
34°C
23°C
 63°%
4m/s
Có mây, không mưa
Thứ tư 29/03/2023
33°C
23°C
 53°%
3m/s
Có mây, không mưa
Thứ năm 30/03/2023
34°C
23°C
 25°%
Có mây, không mưa
Thứ sáu 31/03/2023
34°C
24°C
 24°%
Có mây, không mưa
Thứ bảy 01/04/2023
34°C
24°C
 31°%
Có mây, không mưa
Chủ nhật 02/04/2023
35°C
23°C
 24°%
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ hai 03/04/2023
35°C
24°C
 35°%
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ ba 04/04/2023
35°C
23°C
 49°%
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ tư 05/04/2023
35°C
23°C
 49°%
Ít mây, trời nắng nóng

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua