Thời tiết Đắc Lăk

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 22h 17/09/2021
 • Nhiệt độ
  : 24°C
 • Thời tiết
  : Nhiều mây, không mưa
 • Độ ẩm
  : 87
 • Hướng gió
  : Gió tây bắc - tốc độ: 2 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 17/09/2021
 • Nhiệt độ
  : 31°C
 • Độ ẩm
  : 68
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 17/09/2021
 • Nhiệt độ
  : 21°C
 • Độ ẩm
  : 98
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ bảy 18/09/2021
31°C
21°C
68%
 57°%
2m/s
Có mây, ngày có mưa rào và dông
Chủ nhật 19/09/2021
30°C
21°C
 98°%
2m/s
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ hai 20/09/2021
29°C
20°C
 98°%
2m/s
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ ba 21/09/2021
29°C
21°C
 100°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ tư 22/09/2021
28°C
21°C
 100°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 23/09/2021
29°C
20°C
 100°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 24/09/2021
30°C
21°C
 98°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 25/09/2021
29°C
20°C
 100°%
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 26/09/2021
30°C
21°C
 98°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ hai 27/09/2021
29°C
20°C
 98°%
Có mây, có mưa rào và dông

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua