Thời tiết Đắc Lăk

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 22h 04/10/2023
 • Nhiệt độ
  : 27°C
 • Thời tiết
  : Đêm có mưa rào
 • Độ ẩm
  : 91
 • Hướng gió
  : Lặng gió
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 04/10/2023
 • Nhiệt độ
  : 30°C
 • Độ ẩm
  : 68
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 04/10/2023
 • Nhiệt độ
  : 23°C
 • Độ ẩm
  : 96
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ năm 05/10/2023
31°C
23°C
64%
 92°%
3m/s
Có mây, ngày có mưa rào và dông
Thứ sáu 06/10/2023
30°C
23°C
 100°%
2m/s
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 07/10/2023
28°C
23°C
 100°%
1m/s
Có mây, có mưa rào
Chủ nhật 08/10/2023
30°C
23°C
 96°%
Có mây, có mưa rào
Thứ hai 09/10/2023
28°C
23°C
 100°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ ba 10/10/2023
29°C
23°C
 90°%
Có mây, có mưa rào
Thứ tư 11/10/2023
30°C
23°C
 96°%
Có mây, có mưa rào
Thứ năm 12/10/2023
29°C
23°C
 94°%
Có mây, có mưa rào
Thứ sáu 13/10/2023
28°C
23°C
 96°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 14/10/2023
28°C
23°C
 96°%
Có mây, có mưa rào và dông

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua