Thời tiết Đà Nẵng

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 10h 28/06/2022
 • Nhiệt độ
  : 33°C
 • Thời tiết
  : Mây thay đổi, trời nắng
 • Độ ẩm
  : 64
 • Hướng gió
  : Gió nam - tốc độ: 1 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 28/06/2022
 • Nhiệt độ
  : 35°C
 • Độ ẩm
  : 61
 • Hướng gió
  : tốc độ: 3m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 04h30 28/06/2022
 • Nhiệt độ
  : 26°C
 • Độ ẩm
  : 87
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ tư 29/06/2022
36°C
26°C
 10°%
4m/s
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ năm 30/06/2022
34°C
26°C
 51°%
5m/s
Có mây, không mưa
Thứ sáu 01/07/2022
32°C
26°C
 69°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 02/07/2022
32°C
25°C
 51°%
Nhiều mây, có mưa dông
Chủ nhật 03/07/2022
32°C
26°C
 27°%
Có mây, không mưa
Thứ hai 04/07/2022
35°C
26°C
 14°%
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ ba 05/07/2022
36°C
27°C
 8°%
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ tư 06/07/2022
36°C
28°C
 8°%
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ năm 07/07/2022
36°C
28°C
 8°%
Ít mây, trời nắng nóng

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua