Thời tiết Đà Nẵng

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 22h 17/09/2021
 • Nhiệt độ
  : 29°C
 • Thời tiết
  : Đêm nhiều mây
 • Độ ẩm
  : 84
 • Hướng gió
  : Lặng gió
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 17/09/2021
 • Nhiệt độ
  : 32°C
 • Độ ẩm
  : 67
 • Hướng gió
  : tốc độ: 3m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 17/09/2021
 • Nhiệt độ
  : 24°C
 • Độ ẩm
  : 93
 • Hướng gió
  : tốc độ: 3m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ bảy 18/09/2021
33°C
25°C
80%
 6°%
3m/s
Có mây, ngày không mưa
Chủ nhật 19/09/2021
33°C
23°C
 78°%
4m/s
Có mây, không mưa
Thứ hai 20/09/2021
30°C
23°C
 100°%
4m/s
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ ba 21/09/2021
29°C
23°C
 94°%
Nhiều mây, có mưa vừa
Thứ tư 22/09/2021
31°C
23°C
 73°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 23/09/2021
32°C
24°C
 92°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 24/09/2021
32°C
23°C
 100°%
Có mây, không mưa
Thứ bảy 25/09/2021
30°C
23°C
 90°%
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 26/09/2021
33°C
24°C
 90°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ hai 27/09/2021
33°C
24°C
 90°%
Có mây, có mưa rào và dông

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua