Thời tiết Đà Nẵng

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 16h 21/01/2022
 • Nhiệt độ
  : 25°C
 • Thời tiết
  : Nhiều mây, không mưa
 • Độ ẩm
  : 74
 • Hướng gió
  : Lặng gió
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 21/01/2022
 • Nhiệt độ
  : 27°C
 • Độ ẩm
  : 69
 • Hướng gió
  : tốc độ: 3m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 21/01/2022
 • Nhiệt độ
  : 21°C
 • Độ ẩm
  : 94
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ bảy 22/01/2022
26°C
20°C
76%
 6°%
4m/s
Có mây, ngày không mưa
Chủ nhật 23/01/2022
27°C
21°C
 6°%
4m/s
Có mây, không mưa
Thứ hai 24/01/2022
28°C
22°C
 39°%
2m/s
Có mây, không mưa
Thứ ba 25/01/2022
27°C
22°C
 75°%
Có mây, không mưa
Thứ tư 26/01/2022
27°C
23°C
 63°%
Có mây, không mưa
Thứ năm 27/01/2022
28°C
21°C
 41°%
Có mây, không mưa
Thứ sáu 28/01/2022
28°C
21°C
 49°%
Có mây, không mưa
Thứ bảy 29/01/2022
27°C
21°C
 33°%
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 30/01/2022
25°C
22°C
 71°%
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ hai 31/01/2022
24°C
21°C
 71°%
Có mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua