• GIỚI THIỆU TRUNG TÂM DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA ( 28/05/2021 11:10 )

    Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia (Trung tâm DB KTTV QG - National Centre for Hydrometeorological Forecasting - NCHMF) là đơn vị trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, được thành lập theo quyết định 696/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 03 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.