Thời tiết Cao Bằng

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 22h 19/01/2022
 • Nhiệt độ
  : 13°C
 • Thời tiết
  : Đêm nhiều mây
 • Độ ẩm
  : 92
 • Hướng gió
  : Lặng gió
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 19/01/2022
 • Nhiệt độ
  : 22°C
 • Độ ẩm
  : 56
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 19/01/2022
 • Nhiệt độ
  : 12°C
 • Độ ẩm
  : 99
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ năm 20/01/2022
17°C
10°C
92%
 92°%
2m/s
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ sáu 21/01/2022
17°C
14°C
 98°%
2m/s
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ bảy 22/01/2022
25°C
17°C
 98°%
1m/s
Có mây, có mưa rào
Chủ nhật 23/01/2022
25°C
17°C
 55°%
Có mây, không mưa
Thứ hai 24/01/2022
22°C
17°C
 33°%
Có mây, không mưa
Thứ ba 25/01/2022
22°C
17°C
 67°%
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
Thứ tư 26/01/2022
26°C
19°C
 96°%
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
Thứ năm 27/01/2022
25°C
21°C
 98°%
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
Thứ sáu 28/01/2022
17°C
15°C
 96°%
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ bảy 29/01/2022
16°C
13°C
 96°%
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua