Thời tiết Cao Bằng

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 16h 19/04/2024
 • Nhiệt độ
  : 31°C
 • Thời tiết
  : Mây thay đổi, trời nắng
 • Độ ẩm
  : 71
 • Hướng gió
  : Gió đông đông nam - tốc độ: 2 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 19/04/2024
 • Nhiệt độ
  : 36°C
 • Độ ẩm
  : 54
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 19/04/2024
 • Nhiệt độ
  : 24°C
 • Độ ẩm
  : 98
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ bảy 20/04/2024
35°C
23°C
54%
 73°%
3m/s
Có mây, ngày có mưa rào và dông
Chủ nhật 21/04/2024
33°C
24°C
 72°%
1m/s
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ hai 22/04/2024
32°C
24°C
 68°%
2m/s
Có mây, có mưa rào
Thứ ba 23/04/2024
32°C
24°C
 71°%
Có mây, có mưa rào
Thứ tư 24/04/2024
33°C
25°C
 19°%
Có mây, không mưa
Thứ năm 25/04/2024
35°C
26°C
 23°%
Có mây, không mưa
Thứ sáu 26/04/2024
34°C
26°C
 24°%
Có mây, không mưa
Thứ bảy 27/04/2024
34°C
25°C
 68°%
Có mây, có mưa rào
Chủ nhật 28/04/2024
32°C
23°C
 70°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ hai 29/04/2024
32°C
23°C
 71°%
Có mây, có mưa rào và dông

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua