Thời tiết BR-Vũng Tàu

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 16h 02/10/2022
 • Nhiệt độ
  : 29°C
 • Thời tiết
  : Mây thay đổi, trời nắng
 • Độ ẩm
  : 76
 • Hướng gió
  : Gió nam đông nam - tốc độ: 1 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 02/10/2022
 • Nhiệt độ
  : 25°C
 • Độ ẩm
  : 90
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 02/10/2022
 • Nhiệt độ
  : 26°C
 • Độ ẩm
  : 88
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ hai 03/10/2022
31°C
25°C
82%
 100°%
6m/s
Có mây, ngày có mưa rào và dông
Thứ ba 04/10/2022
31°C
25°C
 100°%
5m/s
Có mây, có mưa rào
Thứ tư 05/10/2022
31°C
25°C
 100°%
5m/s
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 06/10/2022
30°C
25°C
 100°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 07/10/2022
31°C
26°C
 100°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 08/10/2022
31°C
25°C
 100°%
Có mây, có mưa rào
Chủ nhật 09/10/2022
30°C
25°C
 100°%
Có mây, có mưa rào
Thứ hai 10/10/2022
31°C
25°C
 100°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ ba 11/10/2022
30°C
25°C
 100°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ tư 12/10/2022
30°C
25°C
 100°%
Có mây, có mưa rào

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua