Thời tiết Bình Phước

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 1h 22/07/2024
 • Nhiệt độ
  : 25°C
 • Thời tiết
  : Nhiều mây, không mưa
 • Độ ẩm
  : 96
 • Hướng gió
  : Lặng gió
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 22/07/2024
 • Nhiệt độ
  : 31°C
 • Độ ẩm
  : 100
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 04h30 22/07/2024
 • Nhiệt độ
  : 73°C
 • Độ ẩm
  : 96
 • Hướng gió
  : tốc độ: 3m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ ba 23/07/2024
32°C
24°C
 °%
3m/s
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ tư 24/07/2024
31°C
23°C
 °%
4m/s
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 25/07/2024
29°C
23°C
 °%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 26/07/2024
31°C
23°C
 °%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 27/07/2024
31°C
23°C
 °%
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 28/07/2024
30°C
23°C
 °%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ hai 29/07/2024
30°C
23°C
 °%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ ba 30/07/2024
30°C
23°C
 °%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ tư 31/07/2024
30°C
23°C
 °%
Có mây, có mưa rào và dông

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua