Thời tiết Bình Phước

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 19h 04/10/2023
 • Nhiệt độ
  : 28°C
 • Thời tiết
  : Nhiều mây, không mưa
 • Độ ẩm
  : 80
 • Hướng gió
  : Lặng gió
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 04/10/2023
 • Nhiệt độ
  : 22°C
 • Độ ẩm
  : 99
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 04/10/2023
 • Nhiệt độ
  : 24°C
 • Độ ẩm
  : 98
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ năm 05/10/2023
30°C
22°C
77%
 98°%
2m/s
Có mây, ngày không mưa
Thứ sáu 06/10/2023
32°C
24°C
 96°%
2m/s
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 07/10/2023
34°C
23°C
 94°%
2m/s
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 08/10/2023
33°C
24°C
 98°%
Có mây, có mưa rào
Thứ hai 09/10/2023
33°C
24°C
 100°%
Có mây, có mưa rào
Thứ ba 10/10/2023
31°C
24°C
 100°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ tư 11/10/2023
34°C
23°C
 98°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 12/10/2023
33°C
24°C
 100°%
Có mây, có mưa rào
Thứ sáu 13/10/2023
32°C
23°C
 98°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 14/10/2023
32°C
23°C
 98°%
Có mây, có mưa rào và dông

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua