Thời tiết Bình Định

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 13h 21/02/2024
 • Nhiệt độ
  : 29°C
 • Thời tiết
  : Nhiều mây, không mưa
 • Độ ẩm
  : 80
 • Hướng gió
  : Gió đông nam - tốc độ: 5 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 21/02/2024
 • Nhiệt độ
  : 31°C
 • Độ ẩm
  : 70
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 04h30 21/02/2024
 • Nhiệt độ
  : 25°C
 • Độ ẩm
  : 97
 • Hướng gió
  : tốc độ: 4m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ năm 22/02/2024
31°C
23°C
 2°%
3m/s
Có mây, không mưa
Thứ sáu 23/02/2024
31°C
24°C
 4°%
4m/s
Có mây, không mưa
Thứ bảy 24/02/2024
30°C
25°C
 0°%
Có mây, không mưa
Chủ nhật 25/02/2024
30°C
23°C
 12°%
Có mây, không mưa
Thứ hai 26/02/2024
29°C
23°C
 16°%
Có mây, có mưa rào
Thứ ba 27/02/2024
30°C
24°C
 51°%
Có mây, không mưa
Thứ tư 28/02/2024
30°C
22°C
 25°%
Có mây, không mưa
Thứ năm 29/02/2024
29°C
22°C
 18°%
Có mây, có mưa rào
Thứ sáu 01/03/2024
29°C
22°C
 18°%
Có mây, có mưa rào

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua