Thời tiết Bình Định

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 16h 21/01/2022
 • Nhiệt độ
  : 27°C
 • Thời tiết
  : Mây thay đổi, trời nắng
 • Độ ẩm
  : 69
 • Hướng gió
  : Gió bắc đông bắc - tốc độ: 1 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 21/01/2022
 • Nhiệt độ
  : 28°C
 • Độ ẩm
  : 64
 • Hướng gió
  : tốc độ: 4m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 21/01/2022
 • Nhiệt độ
  : 22°C
 • Độ ẩm
  : 96
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ bảy 22/01/2022
28°C
21°C
69%
 0°%
2m/s
Có mây, ngày không mưa
Chủ nhật 23/01/2022
29°C
23°C
 4°%
3m/s
Có mây, không mưa
Thứ hai 24/01/2022
29°C
23°C
 35°%
2m/s
Có mây, không mưa
Thứ ba 25/01/2022
30°C
24°C
 53°%
Có mây, không mưa
Thứ tư 26/01/2022
30°C
24°C
 10°%
Có mây, không mưa
Thứ năm 27/01/2022
29°C
23°C
 18°%
Có mây, không mưa
Thứ sáu 28/01/2022
30°C
23°C
 24°%
Có mây, không mưa
Thứ bảy 29/01/2022
30°C
23°C
 24°%
Có mây, không mưa
Chủ nhật 30/01/2022
29°C
22°C
 43°%
Có mây, không mưa
Thứ hai 31/01/2022
27°C
21°C
 43°%
Có mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua