Bản tin dự báo sóng 10 ngày tới (từ ngày 16/04 đến ngày 25/04/2024)

Bản tin dự báo sóng 10 ngày tới (từ ngày 16/04 đến ngày 25/04/2024)

I. Dự báo sóng biển từ ngày 16/04/2024 đến 18/04/2024        

 

Vùng biển

Ngày 16/04

Ngày 17/04

Ngày 18/04

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Bắc
vịnh Bắc Bộ

1,5 – 2,5

Đông Nam đến Nam

1,5 – 2,5

Đông Nam đến Nam

1,5 – 2,5

Đông Nam đến Nam

Nam
vịnh Bắc Bộ

1,5 – 2,5

Đông Nam

1,5 – 2,5

Đông Nam

1,5 – 2,5

Đông Nam

Quảng Trị đến

 Quảng Ngãi

1,0 – 2,0

Đông Nam

1,0 – 2,0

Đông Nam

1,0 – 2,0

Đông Nam

Bình Định đến
Ninh Thuận

0,5 – 1,5

Đông đến Đông Nam  

0,5 – 1,5

Đông đến Đông Nam  

0,5 – 1,5

Đông đến Đông Nam  

Bình Thuận đến Cà Mau

0,5 – 1,0

Đông

0,5 – 1,0

Đông

0,5 – 1,0

Đông

Cà Mau đến
Kiên Giang

0,5 – 1,0

Đông Nam

0,5 – 1,0

Đông Nam

0,5 – 1,0

Đông Nam

Vịnh
Thái Lan

0,5 – 1,0

Đông Nam đến Nam

0,5 – 1,0

Đông Nam đến Nam

0,5 – 1,0

Đông Nam đến Nam

Bắc
Biển Đông

0,5 – 1,5

Nhiều hướng

1,0 – 2,0

Nhiều hướng

1,0 – 2,0

Nhiều hướng

Giữa
Biển Đông

0,5 – 1,5

Đông Bắc đến Đông

0,5 – 1,5

Đông Bắc đến Đông

0,5 – 1,5

Đông Bắc đến Đông

Nam
Biển Đông

0,5 – 1,5

Đông Bắc đến Đông

0,5 – 1,5

Đông Bắc đến Đông

0,5 – 1,5

Đông Bắc đến Đông

Quần đảo
Hoàng Sa

0,5 – 1,5

Đông Nam

0,5 – 1,5

Đông Nam

0,5 – 1,5

Đông Nam

Quần đảo
Trường Sa

0,5 – 1,5

Đông Bắc đến Đông

0,5 – 1,5

Đông Bắc đến Đông

0,5 – 1,5

Đông Bắc đến Đông

 


II. Nhận định sóng biển từ ngày 19/04/2024 đến 25/04/2024

                                                                                                                 

Vùng biển

Nhận định

Bắc

vịnh Bắc Bộ

2,03,0

Nam

vịnh Bắc Bộ

2,03,0

Quảng Trị đến

Quảng Ngãi

2,03,0

Bình Định đến

Ninh Thuận

1,52,5

Bình Thuận đến

Cà Mau

0,5 – 1,5

Cà Mau đến

Kiên Giang

0,5 – 1,5

Vịnh

Thái Lan

0,5 – 1,5

Bắc

Biển Đông

2,03,0

Giữa

Biển Đông

1,02,0

Nam

Biển Đông

0,5 – 1,5

Quần đảo

Hoàng Sa

1,52,5

Quần đảo

Trường Sa

0,5 – 1,5


                                                                                                       

          Tin phát lúc: 09h30 ngày 16/04/2024