BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ HẬU THỜI HẠN THÁNG TRÊN PHẠM VI TOÀN QUỐC (Từ ngày 11/7-10/8/2024)

BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ HẬU THỜI HẠN THÁNG TRÊN PHẠM VI TOÀN QUỐC (Từ ngày 11/7-10/8/2024)

BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ HẬU THỜI HẠN THÁNG TRÊN PHẠM VI TOÀN QUỐC
(Từ ngày 11/7-10/8/2024)

- Nhiệt độ trung bình: Nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn từ 0,5-1,00C, riêng khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cao hơn khoảng 0,1-0,50C so với TBNN cùng thời kỳ.
- Lượng mưa: Khu vực Việt Bắc, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ TLM ở mức xấp xỉ trên so với TBNN cùng thời kỳ; các nơi khác thuộc khu vực Bắc Bộ, TLM phổ biến ở mức xấp xỉ dưới so với TBNN cùng thời kỳ.
- Cảnh báo thời tiết nguy hiểm:
+ Bão/Áp thấp nhiệt đới (ATNĐ): Trong thời kỳ từ ngày 11/7-10/8/2024, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện 01-02 cơn Bão/ATNĐ và có thể ảnh hưởng đến khu vực đất liền.
+ Nắng nóng: Nắng nóng tiếp tục xảy ra tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ và có khả năng gia tăng về cường độ trong nửa cuối của thời kỳ dự báo.
+ Mưa diện rộng: Trong thời kỳ dự báo, trên phạm vi toàn quốc sẽ có nhiều ngày mưa rào và dông; trong đó có khả năng xuất hiện một số đợt mưa vừa, mưa to diện rộng kéo dài khoảng 02-04 ngày.
+ Trên phạm vi cả nước tiếp tục đề phòng các hiện tượng dông, lốc, sét, mưa đá.
- Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế-xã hội: Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như Bão/ATNĐ, gió mùa Tây Nam có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên khu vực Biển Đông. Mưa dông mạnh kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng lớn đến sản xuất và các hoạt động dân sinh. Tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ thời kỳ này tiếp tục xuất hiện nắng nóng, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao.

Chi tiết tin