Bản tin dự báo dòng chảy 10 ngày tới (từ ngày 11/06/2021 đến ngày 20/06/2021)

Bản tin dự báo dòng chảy 10 ngày tới (từ ngày 11/06/2021 đến ngày 20/06/2021)

I. Dự báo dòng chảy từ ngày 11/06/2021 đến 13/06/2021
                     

Vùng biển Ngày 11/06 Ngày 12/06 Ngày 13/06
Vận Tốc (m/s) Hướng Vận Tốc (m/s) Hướng Vận Tốc (m/s) Hướng
Bắc
vịnh Bắc Bộ
0,2 – 0,4 Đông Bắc đến Bắc 0,2 – 0,5 Đông Bắc đến Bắc 0,3 – 0,7 Nhiều hướng
Nam
vịnh Bắc Bộ
0,2 – 0,4 Tây Bắc đến Bắc 0,2 – 0,5 Tây Bắc đến Bắc 0,3 – 0,7 Nhiều hướng
Quảng Trị đến
Quảng Ngãi
0,3 – 0,6 Tây Bắc đến Bắc 0,3 – 0,6 Tây Bắc đến Bắc 0,3 – 0,6 Tây Bắc đến Bắc
Bình Định đến
Ninh Thuận
0,4 – 0,8 Đông Bắc 0,4 – 0,8 Đông Bắc 0,4 – 0,8 Đông Bắc
Bình Thuận đến Cà Mau 0,5 – 0,8 Đông đến Đông Bắc 0,5 – 0,9 Đông Bắc 0,4 – 0,8 Đông Bắc
Cà Mau đến
Kiên Giang
0,2 – 0,5 Đông Nam 0,2 – 0,5 Đông Nam 0,2 – 0,5 Đông Nam
Vịnh
Thái Lan
0,3 – 0,5 Đông Nam 0,3 – 0,5 Đông Nam 0,3 – 0,5 Đông Nam
Bắc
Biển Đông
0,5 – 1,0 Đông Bắc đến Đông 0,5 – 1,2 Nhiều hướng 0,5 – 1,0 Đông Bắc đến Đông
Giữa
Biển Đông
0,5 – 1,2 Nhiều hướng 0,5 – 1,2 Nhiều hướng 0,4 – 0,8 Nhiều hướng
Nam
Biển Đông
0,4 – 0,7 Đông Bắc 0,4 – 0,7 Đông Bắc 0,4 – 0,7 Đông Bắc
Quần đảo
Hoàng Sa
0,5 – 0,9 Đông Bắc 0,5 – 0,9 Đông Bắc 0,4 – 0,8 Đông Bắc
Quần đảo
Trường Sa
0,4 – 0,7 Đông Bắc 0,4 – 0,7 Đông Bắc 0,4 – 0,7 Đông Bắc 
II. Nhận định dòng chảy từ ngày 14/06/2021 đến 20/06/2021
                                                                                                                 
Vùng biển Nhận định
Bắc
vịnh Bắc Bộ
Vận tốc 0,3 – 0,5 m/s
Nam
vịnh Bắc Bộ
Vận tốc 0,3 – 0,5 m/s
Quảng Trị đến
Quảng Ngãi
Vận tốc 0,4 – 0,7 m/s
Bình Định đến
Ninh Thuận
Vận tốc 0,4 – 0,8 m/s
Bình Thuận đến
Cà Mau
Vận tốc 0,4 – 0,8 m/s
Cà Mau đến
Kiên Giang
Vận tốc 0,3 – 0,5 m/s
Vịnh
Thái Lan
Vận tốc 0,3 – 0,5 m/s
Bắc
Biển Đông
Vận tốc 0,4 – 0,8 m/s
Giữa
Biển Đông
Vận tốc 0,4 – 0,8 m/s
Nam
Biển Đông
Vận tốc 0,4 – 0,8 m/s
Quần đảo
Hoàng Sa
Vận tốc 0,4 – 0,8 m/s
Quần đảo
Trường Sa
Vận tốc 0,4 – 0,8 m/s

                                                                                                       
Tin phát lúc: 15h30 ngày 11/06/2021