Bản tin dự báo dòng chảy 10 ngày tới (từ ngày 03/05 đến ngày 12/05/2021)

Bản tin dự báo dòng chảy 10 ngày tới (từ ngày 03/05 đến ngày 12/05/2021)

I. Dự báo dòng chảy từ ngày 03/05/2021 đến 05/05/2021
                     

Vùng biển Ngày 03/05 Ngày 04/05 Ngày 05/05
VậnTốc (m/s) Hướng VậnTốc (m/s) Hướng VậnTốc (m/s) Hướng
Bắc
vịnh Bắc Bộ
0,2 - 0,4 Tây Bắc 0,2 - 0,5 Tây Bắc đến Bắc 0,2 - 0,4 Tây Bắc đến Bắc
Nam
vịnh Bắc Bộ
0,2 - 0,4 Tây Bắc đến Bắc 0,2 - 0,5 Tây Bắc 0,2 - 0,4 Tây Bắc
Quảng Trị đến
Quảng Ngãi
0,3 - 0,6 Tây Nam đến Nam 0,3 - 0,5 Tây Nam đến Nam 0,3 - 0,5 Tây Nam đến Nam
Bình Định đến
Ninh Thuận
0,3 – 0,6 Tây Nam đến Nam 0,3 – 0,6 Tây Nam đến Nam 0,3 – 0,6 Tây Nam đến Nam
Bình Thuận đến Cà Mau 0,3 – 0,6 Tây đến Tây Nam 0,3 – 0,6 Tây đến Tây Nam 0,3 – 0,6 Tây đến Tây Nam
Cà Mau đến
Kiên Giang
0,2 - 0,3 Đông đến Đông Nam 0,2 - 0,3 Đông đến Đông Nam 0,2 - 0,3 Đông đến Đông Nam
Vịnh
Thái Lan
0,2 - 0,4 Đông Nam 0,2 - 0,4 Đông Nam 0,2 - 0,4 Đông Nam
Bắc
Biển Đông
0,4 – 0,6 Tây đến Tây Nam 0,4 – 0,8 Tây đến Tây Nam 0,4 – 0,8 Tây đến Tây Nam
Giữa
Biển Đông
0,4 – 0,6 Nhiều hướng 0,4 – 0,7 Nhiều hướng 0,4 – 0,7 Nhiều hướng
Nam
Biển Đông
0,4 – 0,6 Tây Nam 0,3 – 0,7 Tây đến Tây Nam 0,3 – 0,7 Tây đến Tây Nam
Quần đảo
Hoàng Sa
0,3 – 0,6 Tây Nam 0,3 – 0,7 Tây Nam 0,3 – 0,7 Tây Nam
Quần đảo
Trường Sa
0,3 – 0,6 Tây đến Tây Nam 0,3 – 0,7 Tây Nam 0,3 – 0,7 Tây Nam 
II. Nhận định dòng chảy từ ngày 06/05/2021 đến 12/05/2021
                                                                                                                 
Vùng biển Nhận định
Bắc
vịnh Bắc Bộ
Vận tốc 0,2 - 0,5 m/s
Nam
vịnh Bắc Bộ
Vận tốc 0,2 - 0,5 m/s
Quảng Trị đến
Quảng Ngãi
Vận tốc 0,4 – 0,6 m/s
Bình Định đến
Ninh Thuận
Vận tốc 0,4 – 0,7 m/s
Bình Thuận đến
Cà Mau
Vận tốc 0,4 – 0,7 m/s
Cà Mau đến
Kiên Giang
Vận tốc 0,2 - 0,4 m/s
Vịnh
Thái Lan
Vận tốc 0,2 - 0,4 m/s
Bắc
Biển Đông
Vận tốc 0,5 – 0,8 m/s
Giữa
Biển Đông
Vận tốc 0,4 – 0,7 m/s
Nam
Biển Đông
Vận tốc 0,4 – 0,8 m/s
Quần đảo
Hoàng Sa
Vận tốc 0,4 – 0,7 m/s
Quần đảo
Trường Sa
Vận tốc 0,4 – 0,7 m/s

                                                                                                       
                Tin phát lúc: 15h30 ngày 03/05/2021