Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 16/3-15/4/2021

Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 16/3-15/4/2021

Kết luận: Thời kỳ 2 tuần cuối của tháng 3/2021, điều kiện khô hạn có khả năng xảy ra tại khu vực phía Tây Bắc Bộ và xảy ra cục bộ tại Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. Các khu vực còn lại trên phạm vi cả nước có chỉ số SPI nằm trong điều kiện bình thường. Sau đó, thời kỳ từ ngày 01-15/4: Khu vực Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc thuộc Tây Nguyên có xu hướng nằm trong điều kiện khô hạn. Các khu vực còn lại nằm trong điều kiện bình thường.
Bản tin cảnh báo và dự báo hạn khí tượng tiếp theo được phát vào ngày 01/4/2021

Chi tiết tin